Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Life Economics

Yıl 2014 , Cilt , 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin Yönetsel Ve Örgütsel Analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Balikesir Üniversitesi Bandırma Meslek Yüksekokulu
Görüntülenme :
337
DOI :
http://dx.doi.org/10.15637/jlecon.16
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin yönetsel ve örgütsel yapısı araştırılmıştır. Bu kuruluştan anket yolu ile veriler toplanmış ve analiz edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, kurum çalışanlarının büyük bir çoğunluğunun eğitim seviyesi olarak üniversite mezunu olduğu, kurum içinde karar alırken kendi deneyimlerine güvenmekle birlikte diğer çalışan ve yöneticilerin fikirlerine önem verdiği, yöneticilerin ve çalışanların etkin bir şekilde karar alma mekanizmasına katıldığı, kurumda belirli bir organizasyon şemasının bulunduğu, ancak zaman zaman işbölümü ve uzmanlaşmanın yeterliliğine ilişkin kararsızlıklar olabildiği, yeterli sayıda nitelikli insan kaynağı ve performans değerlendirme sistemi olduğu, iş gören devir oranının düşük olduğunu, işe almalarda en yüksek oran Kişisel Başvuru ile işe alma olmakla birlikte İş Dünyası ile de işe alma yöntemlerinin kullanıldığı, mesleki eğitimin yüksek oranda gerçekleştirilmesi ile birlikte liderlik, proje yönetimi, hukuk ve iletişim ile ilgili eğitim konularında dış destek ile yetersizliklerin giderildiğine ilişkin bilgiler elde edilmiştir. 

Özet İngilizce :

In this study, managerial and organizational structure of Balikesir Cattle Breeding Association is researched and in this regard, the data collected through surveys from the association and analyzed. As a result of research, the majority of employees have high level of education, employees rely on their own experiences and give importance of other employees and managerss ideas, employees participate in decision making effectively, institution has a specific organization chart, employees have an instabilities about adequate division of labor and specialization, there is an adequate number of qualified human resources and performance evaluation system, low turnover rate, mosthly hiring personel from business and relative contact, high occupational retraining and insufficient leadership, law and communication training are found in the result of research. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :