Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 48 , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Divan şiirinde harf ve kelime oyunlarına dair bir tasnif denemesi

Yazar kurumları :
Namık Kemal Üniversitesi1
Görüntülenme :
431
DOI :
Özet Türkçe :

Divan şairleri Arap alfabesindeki harfleri pek çok şey için benzetme unsuru olarak kullanmış, harflere farklı anlamlar yüklemiş ve kökeni yüzyıllar öncesine dayanan bir sistemle harflerle sayılar arasında ilgi kurmuşlardır. Divan şairi, şiirin görünen anlamını bir de harf ve kelime oyunuyla zenginleştirerek bir sanat gösterisine dönüştürmüştür. Divan şiirinde harf ve kelime oyunları muamma, lugaz, tarih manzumeleri, elifnâme gibi şekil ve türlerle yakından ilişkilidir. Harf ve kelime oyunlarının bazıları basitken bazıları karmaşık bir yapıya sahiptir. Konu ile ilgili çalışmalar henüz yeterli düzeyde değildir. Özellikle harf ve kelime oyunlarının tasnifi hususunda ciddi çalışmalara ihtiyaç olduğu ortadadır. Bu makalede muamma, lugaz, tarih manzumesi ve elifnâme gibi şekil ve türlerin dışında kalan harf ve kelime oyunları ele alınmış, 63 şairin 118 örneğideğerlendirilmiş, bu örneklerdeki harf ve kelime oyunları açıklanmış  ve 9 ana başlık altında tasnif edilmeye çalışılmıştır

Özet İngilizce :

The poets Divan used the letters in Arab alphabet for the purpose of likening for a lot of items, gave different meanings to the letters and associated between numbers and letters with a system whose origin dates back to years ago. The poet of Divan makes the apparent meaning of the poem into an art show by enriching the pun and letter artifice. Puns and letter artifices are related to forms and kinds closely like muamma, lugaz, isopsephic poem and elifname. While some of puns and letter artifices are simple, some of them have a complex strucure. The studies about the subject aren’t decently yet. It is obvious that especially we need serious studies about classifying of puns and letter artifices. In this article, puns and letter artifices were dealt with except forms and kinds as muamma, lugaz, isopsephic poem, one

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :