Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yirmi birinci yüzyılda yüksek öğretimin yeni misyonu: ticari üniversiteler ve girişimci akademisyenler

Yazar kurumları :
Ġstanbul Üniversitesi, Ġktisat Fakültesi, Ġktisat Bölümü1
Görüntülenme :
298
DOI :
Özet Türkçe :

Enformasyon toplumu olarak adlandırılan günümüzde, "teorik bilgi" temel üretim faktörü haline dönüştü. Yeni toplumun başat kurumlarını da, üniversitelerin oluşturacağı varsayılmakta. Ancak üniversiteler, paradigmatik bir dönüşüm yaşamakta ve asıl işlevleri olan eğitim faaliyetlerini göz ardı ederek piyasa koşullarında ticarileşmekteler. Yeni akademik anlayış, öğretim üyelerinin teorik içgörüleri ile özel sektör yöneticilerinin uygulamaya dayalı deneyimlerinin birbirine eklemlenmesiyle oluşmakta. Bunun ilk sonucu, üniversitelerin "büyük araştırma kurumları" haline gelmeleri; ikinci sonucu da, bilgi-yoğun sektörler yoluyla katma değer yaratma uğraşındaki "girişimci akademisyen" tipinin ortaya çıkması. 1980‟lerden itibaren belirginleşen ticarileşmenin bu ölçüde yaygınlaşma nedeni de; akademisyenlerin büyük paralar karşılığında piyasaya eğitim, uzman danışmanlık hizmeti ve bilimsel bilgi arz etme fırsatlarını fark etmeleridir. Bugün "enformasyon kapitalizmi"nin şekillendirdiği üniversite, topluma ve öğrencilerine karşı sorumlulukları bulunan bilim yuvası olmaktan çıkmıştır. Bunun yerine, somut getiriler peşinde koşan ve meslek yüksek okulları olarak teknik elemanlar yetiştiren kurumlar haline gelmektedirler.

Özet İngilizce :

In our age, this is called information society, "theoretical knowledge" has become the main production factor. It was claimed that universities would be pivot institutions in this new society. On the other hand, there is a paradigm shift in higher education policy. The universities have been becoming commercial institutions in free market economy. The new higher education policy advocates uniting the theoretical knowledge of academics and the experiences of private companies. These policies transformed the universities into the "big research institutions" and created the "entrepreneur academics" who were interested in producing added values (benefits) by the knowledge intensive sectors. The reason of this commercialization was that the academics found an opportune to earn big money with their knowledge as consultants in market after 1980‟s. "The Information capitalism" shapes the universities today. They are not the scientific research institutions, which have responsibility for students and society. Instead of this, universities transformed into the institutions that have been looking for commercial profits like schools, which are educate the technical workers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :