Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 56

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk göçmen işçilerin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar: giresun’dan abd’ne göç etmiş türk göçmen işçiler üzerinde bir inceleme

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi, İİBF, ÇEEİ Bölümü1
Görüntülenme :
356
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, Türk göçmen isçilerin ABD’ne giris tarihleri, giris biçimleri, göç etme nedenleri, ABD’ndeki statüleri ile birlikte çalısma yasamında karsılastıkları sorunları ortaya koymaktır. Bu arastırmada çalısma grubunu, ABD’nin Connecticut eyaletinin Bridgeport, New Hawen ve Denbury kentinde yasayan Giresun’dan ABD’ne göç etmis 92 Türk göçmen isçi olusturmaktadır. Veriler, arastırmacı tarafından literatür taraması yapılarak gelistirilen 79 açık ve kapalı uçlu sorudan olusan anket ve yüz yüze görüsmeler ile toplanmıstır. Toplanan verilerin analizinde SPSS 13.00 istatistik paket programı kullanılmıs ve elde edilen sonuçlar frekans ve yüzde dağılımı biçiminde gösterilmistir. Arastırma bulgularına göre, ABD’ndeki Türk göçmen isçilerin büyük bir çoğunluğunu genç ve ekonomik açıdan aktif erkekler olusturmaktadır. Bu isçilerin ABD’ne göçü, yoğun bir sekilde 1980’li yıllarda baslamıs, 1990’lı yıllarda artarak devam etmis, 2000 yılından itibaren ise azalmaya baslamıstır. Statüleri itibariyle ABD’ndeki Türk göçmen isçiler “ABD’ne girisleri ve çalısmaları yasal olanlar”, “ABD’ne girisleri yasal, çalısmaları yasal olmayanlar” ve “ABD’ne girisleri ve çalısmaları yasal olmayanlar” seklinde kategorize edilebilir. Bu isçilerin ABD’ne göç etmeleri Türkiye’deki issizlik ve gelir dağılımı esitsizliği gibi iki önemli nedene dayanmaktadır. Kaçak olma ve dil yetersizliği gibi nedenlerle göçmen isçilerin büyük bir çoğunluğu mesleklerine ve eğitimlerine uygun nitelikteki bir iste çalısamamakta, çalısma süreleri ve ücretler bakımından ABD vatandaslarına göre daha kötü kosullarda çalıstırılmaktadır. Yasal olanlar da dahil göçmen isçilerin büyük bir çoğunluğu sosyal korumadan yoksundur ve sağlık vb. yardımlardan yararlanamamaktadır. Bu isçiler, çok uzun süreli olmamakla birlikte issizlik sorunuyla da karsılasmaktadırlar.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to find out the dates and ways of enterance of Turkish immigrant workers to the U.S., their status, the factors driving immigration to the U.S. and the risks faced by them in work life. In this research the group studied is made up of 92 Turkish workers immigrated from Giresun and are working in three main cities in the State of Connecticut; Bridgeport, New Haven and Danbury. Data are gathered through interviews and a questionnaire composed of 79 closed and open-ended questions developed by the researcher based on a literature review. For data analysis, SPSS 13.00 statistical program is used and the results are illustrated in the form of frequency and percentage scattegrams. According to the findings, the immigration of Turkish workforce to the U.S. has started in 1980’s and has increased in 1990’s and beginning from the year 2000 it has begun to decrease. The vast majority of the Turkish immigrant workers in the U.S. are young and economically active male. These workers in the U.S. can be seperated into three groups such as those whose both enterance to and working in the U.S. are legal, those whose enterance to the U.S. is legal but working there is illegal, and those whose neither enterance to nor working in the U.S. is legal. The two most important factors driving immigration of Turkish immigrant workers to the U.S. are found to be unemployment and inequalities in the distribution of income in Turkey. Due to being clandestine and incompetency of language, a great proportion of the immigrant workers are engaged in jobs unrelated to their profession and training. Compared to the U.S. labour they are usually paid below the minimum wage and have longer working hours under harsh working conditions. A great proportion of the immigrant workers, including the legal workforce usually lack social protection and benefit such a health, medical and employment security. They are also faced with unemployment though not for a long period.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :