Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 56

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal güvenlik sistemini oluşturan bileşenlerin tarihi süreç işığında değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, ÇEEİ Bölümü1
Görüntülenme :
324
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanlar sosyal risklerden korunabilmek için tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren birtakım çareler düsünerek bazı önlemler gelistirmislerdir. Tasarruf ve yardım gibi geleneksel koruma tekniklerinin yetersiz kaldığını gören insanoğlu sosyal sigorta, sosyal yardım ve sosyal hizmet yöntemlerini gelistirmistir. Anayasadaki sosyal devlet ilkesi gereğince herkese sosyal güvenlik hakkını sağlamak zorunda olan devlet, bu sorumluluğunu uluslararası sosyal güvenlik ilkelerinin belirleyiciliğinde yerine getirmekle yükümlüdür. Primli ve primsiz iki rejimden olusan Türk sosyal güvenlik sisteminin ikinci ayağını olusturan sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin tamamlayıcı ve bosluk doldurucu bir özelliği vardır. Bu makalenin amacı, sosyal güvenlik sistemini olusturan sosyal sigortalar, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerin tarihi sürecini ve özelliklerini ortaya koyarak yeniden yapılanma sürecinde olan sosyal güvenlik çalısmalarına ısık tutmaktır. Ayrıca sosyal hizmetlere artan yoğun ihtiyaç nedeniyle de sosyal hizmetler daha ayrıntılı bir analize tabi tutulmustur.

Özet İngilizce :

In order to protect themselves from social risks, human beings have developed some solutions and applied some measures since they emerged at the stage of history. People developed some methods such as social insurances, social assistances and social services when they noticed the incapability of traditional protection methods like individual savings and aids. The state which is responsible for the social security due to the principle of social state in the constitution is required to provide this responsibility in the determination of international social security principles. No premium régime of social security system which constitutes the Turkish social security system together with premium régime uses tools such as social assistances and social services which have supplementary treats. By introducing the treats and historical process of social insurances, social assistances and social services as the components of social security system. This article aims to throw a fresh light on social security studies which experience a restructuring process. Furthermore, due to the growing demand for social services, social services had been analyzed in detail.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :