Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 58

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim düzeyi – ücret ilişkisi ve türkiye'de adalet ve eğitim sektörü üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü1, Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü2, Kocaeli Üniversitesi,
Görüntülenme :
231
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim düzeyi ile gelir arasındaki iliski üzerine özellikle 1990’lardan sonra yapılan çalısmaların sayısında bir artıs meydana gelmistir. Bu duruma beseri sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini açıklamaya çalısan teorilerin gündeme gelmesinin büyük rolü olmustur. Bu çerçevede beseri sermaye yatırımı olarak görülen eğitimin gelir üzerindeki etkisi arastırmalara konu olmaktadır. Bu çalısmalara göre, bireyin iktisat biliminin en temel varsayımı olarak kabul edilen rasyonellik varsayımına uygun hareket ettiği varsayıldığında beseri sermaye yatırımının maliyeti ile beseri sermayenin getirisini göz önünde bulundurması gerekmektedir.
Çalısma, beseri sermaye yatırımı kapsamında eğitim konusunu ele almakta ve eğitimin gelir üzerindeki etkisini Türkiye örneğinde incelemektedir. Bunun için bir dizi tablo analizi yapılarak sürekli eğitim gerektiren akademik kariyer ile diğer bazı meslekler arasındaki gelir düzeyleri analiz edilmektedir. Türkiye’de 1991– 2006 yılları arasında akademisyen ve hakimlerin reel ücret düzeyleri dikkate alınarak iki grubun ömür boyu gelirleri karsılastırılmaktadır. Çalısmanın bulgusu, Türkiye’de uygulanan kamu ücret politikası gereğince akademisyenliği seçmenin rasyonel bir tercih olmadığıdır

Özet İngilizce :

The number of studies on the relationship between education and wealth has been increased especially after 1990s. As a result, theories that analyzing the impact of human capital on economic growth mentioned frequently during that time. Since the education is considered as an investment to increase the human capital, it has been one of the primary topics of academic studies. Especially, if we assume that a person behaves rationally, which is one of the main characteristics of any economic agents, that person must consider both the costs of human capital and its return.
In this study, as an investment to accumulate the human capital, education and its impact on wealth are being analyzed. In order to point out the results, some tables are being presented and income levels of academic profession, which requires constantly updating person’s knowledge, and other professions are compared. The study suggests that a rational person should not choose academic life that promises only long–lasting hardship with lower level of income but any other profession listed on the paper.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :