Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 60

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bankacılık sektöründe yeni insan kaynakları yönetimi yaklaşımları hakkında bir uygulama

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde insan kaynakları yönetiminin (İKY) doğuşunun temelinde yatan ana etmenlerin başında çalışanların psikolojik durumlarının algılanmış olması gelmektedir. Dolayısıyla birçok işletme ve sektör de bu gerçeğe uygun insan kaynakları yönetimi stratejileri uygulamaktadır. Bu çalışmada teknoloji, sosyoloji, iletişim ve kültür açısından dünyada yaşanan önemli gelişmelerin ilk yansıdığı ve hemen etkisini gösterdiği sektörlerden biri olan bankacılık sektöründe insan kaynakları yönetimi uygulamalarındaki değişim ortaya konulmaya çalışılacaktır. Genelde vasıflı çalışanları istihdam eden finans sektörünün, işgören seçim süreci, eğitim ve kariyer süreçleri, sendikalaşmaya ve endüstri ilişkilerine bakışları, insan kaynakları uygulamaları için şubelere yetki verip vermedikleri gibi birçok güncel konu yetkililer ile yüz yüze mülakat tekniği kullanılarak anlaşılmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

The core factors that lie beneath the birth of human resources management (HRM) as it is perceived today are labor psychology and motivation. Therefore, many enterprises and sectors apply human resources management strategies in accordance with this reality. In this study, it has been aimed to discover the influence and change rates of labor factor which is the production element widely affected by the important developments in technology, sociology and communication in banking sector. The subjects, how the sector give importance to education levels and on the job training of workers, recruiting processes of workers, approach to labor unions and industrial relations and if they empower the workers for HRM applications in their branches, are studied in the paper. These are investigated by using interview technique that generally happened face to face method.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :