Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 60

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Azerbaycan’da gelir dağılımı

Yazar kurumları :
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Kibernetika Enstitüsü1
Görüntülenme :
406
DOI :
Özet Türkçe :

Gelir; bir ülkenin sınırları içerisinde bir yılda gerçekleştirilen nihai mal üretimi karşılığında üretim faktörlerine yapılan ödemeler toplamına denir. Gelir dağılımı eşitsizliğinin kişi ve toplum üzerindeki etkileri değişiklik gösterebilmektedir. Ülkeden ülkeye gelir dağılımları farklılık gösterse bile eşit ve adaletli bir gelir dağılımı bulmak imkânsızdır. Gelir dağılımı ekonomik bir olgu olmakla birlikte, nüfus artışından ve dağılımından, toplumun sosyo-kültürel yapısından, toplumdaki eşitlik ve adalet kavramlarına olan yaklaşımdan etkilenmektedir. Azerbaycan'da gelir dağılımı eşitsizliğinin değerlendirilmesi, araştırmacıların nispeten daha az ilgilendiği alanlardan birisini oluşturmuştur. Genel olarak, farklı araştırmacılar tarafından çeşitli hesaplamalar yapılmış olsa da ayrıntılı araştırmalar yapılmamıştır. Bu çalışmada Bağımsızlık sonrası dönemde Azerbaycan'da yaşanan ekonomik gelişmeler ve gelir dağılımı sorunu incelenmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The total of payments made to factors of production in return for consumer goods production in a year within a country is called national income. The impact of inequalities in income distribution on individuals and societies may change. Although income distribution patterns change from one society to another, it is almost impossible to find equal and fair income distribution. Income distribution is essentially an economic factor, but it gets affected by increases in population, the socio-cultural structure of the population, and the approaches to the notions of equality and justice. The study of inequalities in income distribution in Azerbaijan has been so far a relatively understudied subject. Different researchers made certain calculations on the issue, but detailed studies have been rare. In this study, economic developments and the issue of income inequalities in Azerbaijan in the postindependence era are studied.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :