Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim

Yıl 2010 , Cilt 21 , Sayı 67

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Girişimciliğin başlangıcı olarak fırsat tanımlama

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF1, Gazi Üniversitesi İİBF2
Görüntülenme :
439
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, girişimcilik açısından fırsat kavramını açıklamak ve fırsat tanımlama olgusunu incelemektir. Bunun için öncelikle girişimcilik süreci açıklanacak ve fırsat kavramı tanımlanacaktır. Daha sonra fırsat ile fikir' arasındaki farklar vurgulanacak ve girişimcilik fırsatlarının doğasına ilişkin olarak öne sürülen görüşlere yer verilecektir. Bu bağlamda fırsatın objektif mi yoksa sübjektif bir olgu mu oldu u, araştırma sonucunda mı yoksa kendiliğinden mi ortaya çıktığı konularına ilişkin çeşitli görüşler tartışılacaktır. Ayrıca fırsatların varlığı ve oluşumu konusundaki görüşler de değerlendirilecektir. Ardından fırsat tanımlama olgusu ele alınacak ve bu olgunun girişimcilikteki önemi ortaya konacaktır. Son olarak, literatürde yer alan başlıca fırsat tanımlama modelleri açıklanacaktır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to clarify the concept of opportunity in terms of entrepreneurship and investigate the phenomenon of opportunity recognition. So the entrepreneurship process and the concept of opportunity will be described firstly. Then the differences between opportunity and idea will be stressed and the views regarding the nature of opportunities will be examined. In this context, some issues will be discussed, for example, whether opportunity is an objective or subjective phenomenon and whether it appears as a result of search or serendipity. Also, the views about the presence and formation of opportunities will be evaluated. Then the phenomenon of opportunity recognition will be discussed and its importance in entrepreneurship will be emphasized. Finally, the main opportunity recognition models in the literature will be demonstrated.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :