Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinema reklamcılığı: sinema salonunun bir reklam mecrası olarak kullanımının türkiye örneğinde incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema A.B.D.1
Görüntülenme :
319
DOI :
Özet Türkçe :

Sinema salonlarının bir reklam mecrası olarak kullanılması hem sinema sektörü hem de pazarlama sektörü açısından etkinliğini arttıran bir uygulamadır. Sinema reklamcılığı, sadece perde reklamı değil sponsorluk ve promosyon faaliyetlerinin de yürütüldüğü bir mecrayı ifade etmektedir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde sinema reklamcılığı önemli bir reklam ortamı olarak değerlen-dirilmektedir. Amerika'da sinema reklamcılığından elde edilen gelir, bilet satışı ve devlet katkısından sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Bu yönüyle sinema reklamcılığı, 2008 yılının en hızlı büyüyen reklam ortamlarından biri olmuştur. Türkiye'de 2000 yılından sonra artan film ve seyirci sayısı, reklamverenin sinemayı bir reklam mecrası olarak daha çok tercih etmesini sağlamıştır. Bunun sonucunda her yıl sinema reklamlarının diğer mecralar arasında elde ettiği gelir oranının arttığı görülmektedir. Türkiye'de sinema reklamcılığı süreci, salon işletmecilerinin reklam yerlerini, bu alanda faaliyet gösteren sinema pazarlama ve reklamcılık şirketleri aracılığıyla pazarlamasıyla gerçekleştirilmektedir. Reklamverenler daha çok büyükşehirlerde yer alan sinema salonlarını tercih etmektedir. Sinema reklamcığı kapsamında yer alan uygulamalardan biri olan perde reklamlar için yüksek gişe hâsılatı yapması beklenen yerli ve/veya yabancı filmler tercih edilmektedir. Özellikle 2000'li yılların ikinci yarısından sonra seyircinin yerli filmlere yönelik ilgisinin artmasıyla Türk filmlerinin perde reklam uygulamasında daha çok tercih edildiği görülmektedir. Ayrıca günümüzde perde reklamların yanı sıra promosyonlar, özel uygulamalar ve fuaye reklamcılığı gibi diğer sinema reklamcılığı uygulamalarına yönelik ilgide de artış olduğu görülmektedir. Bir reklam mecrası olarak sinema reklamcılığının her yönüyle incelenmesi ve günümüzde Türkiye'de sinema reklamcılığının konumunun reklamveren ve sinema sektörü açısından değerlendirilmesi bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu kapsamda Türkiye'de sinema reklamcılığı alanında faaliyet gösteren uzmanlar ile görüşülerek Türkiye'de sinema reklamcılığı süreci, karşılaşılan sorunlar ve uygulama tekniklerinin ortaya konması amaçlanmaktadır.

Özet İngilizce :

As an important advertising media cinema advertising is increased its efficiency in terms of both cinema sector and marketing sector. Cinema advertising as an media is performed by not only as a screen advertising but also as a part of sponsorship and promotion. Especially cinema advertising is evaluated as an important advertising media in USA. Cinema advertising income ranks third in revenue streams behind ticket sales and concessions in USA. In this context, measured in terms of year-over-year revenue growth, cinema advertising proved to be one of the fastest-growing media in 2008. After 2000's growing number of movie and cinemagoer lead the advertiser to put much more money for cinema advertising in Turkey. As a Result of this, the revenues acquired by cinema advertising increased each year as compared with other media. The process of cinema advertising is perfomed by marketing the advertising spaces to the companies which have operations in cinema marketing and advertising sector. Advertisers mostly prefer the theaters which are positioned in the metropolises. For screen ads which is one of the practices of cinema advertising, advertisers prefer the domestic and foreign movies which are expected to get high box office gross. Especially the increasing interest of moviegoers towards domestic movies after the second term of 2000s, advertisers prefer Turkish movies much more than foreign movies for screen ads. And also nowadays as well as screen ads, the other practices of cinema advertising such as off-screen promotions including, sampling, special events and concession-based and lobby-based promotions are increasing. Analyzing cinema advertising as an advertising media at all points and evaluation the position of the cinema advertising in terms of advertiser and cinema sector in Turkey is the starting point of this study. Cinema advertising process, problems encountred in this process and cinema advertising practices in Turkey is revealed by means of information obtained via interview with specialists who work in the cinema advertising.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :