Cilt: 19 Sayı : 2
MARKA İLETİŞİM YÖNTEMLERİNİN MÜŞTERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ MAKSİMUM DEĞERE ULAŞTIRAN BİR MATEMATİKSEL MODEL
THE IMPACT OF BRAND COMMUNICATION ON CUSTOMER VALUE THAT LEADS TO A MATHEMATICAL MAXIMUM METHODS
Meltem ÖZTÜRK,Selen GÖNENÇ

20 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Aaker, D. A. (1996). Building Strong Brands. 3rd Edition, The Free Press. New York.
Meltem ÖZTÜRK,Selen GÖNENÇ