Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

Yıl 2010 , Cilt 60 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye de ihracata dayalı sanayileşme stratejisi uygulamaları ve imalat sanayii üzerinde etkinliği: nedensellik analizi (1990-2008)

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Politikası Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
285
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de ithal ikamesi sanayileşme stratejisi terk edilerek, 1980 yılından günümüze ihracata dayalı sanayileşme stratejisi uygulanmaktadır. Kuşkusuz ki, imalat sanayii, gelişmekte olan ülkeler için kalkınma ile eş anlamlı olan sanayileşmenin sağlanmasında büyük öneme sahiptir. Rekabetçi üstünlükler doğrultusunda ihracat yapısını geliştirerek ekonomik büyümenin hedeflendiği Türkiye, 1990'lardan itibaren serbestleşme sürecini büyük ölçüde sağlamış ve sanayileşmeye yönelik önemli politikalar uygulamıştır. Bu çalışmada, Türk imalat sanayii kapsamında ihracata dayalı sanayileşme stratejisinin etkinliği incelenmektedir. Toda-Yamamoto nedensellik yaklaşımı kullanılarak yapılan analiz 1990–2008 dönemini kapsamaktadır. Analiz sonuçları imalat sanayii ihracatının ve GSYİH'nin ara ve yatırım malları ithalatına bağımlı olduğunu ortaya koymaktadır

Özet İngilizce :

Turkey has put export-led growth strategy into practice since 1980 giving up import substitution strategy. Undoubtedly, manufacturing industry has big importance in achieving industrialization which has the same meaning with development for developing countries. Turkey aimed to provide economic growth by improving structure of export with direction of comperative advantages, completing liberalization process on a large scale in 1990's and applying important policies aimed at industrialization. In this study, effectiveness of export-led growth strategy is examined in the extent of Turkish manufacturing industry. The analysis in which Toda-Yamamoto causality approach is used comprises the period from 1990 to 2008. Result of the analysis shows that export of manufacturing industry and GDP is dependent on import of intermediate goods and investment goods.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :