Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilimler öğrencilerinde matematik kaygısı: uzaktan eğitim ve kampüs öğrencileri üzerine bir çalışma

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü1
Görüntülenme :
344
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal Bilimler Programlarına kayıtlı lisans seviyesindeki öğrencilerin genellikle matematik dersine olumsuz bakış açıları vardır. Ancak, öğrencilerin bu olumsuz tutumlarının anlaşılması, bu derslerde daha pozitif tutum yaratmak için hocalara yardımcı olmada gereklidir. Bu çalışmanın amacı, 2010-2011 Öğretim Yılında İktisat Fakültesinde kampüs ve uzaktan eğitim programına kayıtlı üniversite öğrencilerinin matematik kaygısını araştırmaktır. Kullanılan veriler 233 kampüs ve 285 uzaktan eğitim öğrencisinin "Matematik Kaygı Sıralama Ölçeği-Kısa Versiyonu"na verdikleri cevapları kapsar. Faktör analizi tekniği kullanılarak, kampüs öğrencileri için beş kaygı faktörü ve uzaktan eğitim öğrencileri için üç kaygı faktörü belirlenmiştir. Ayrıca, matematik kaygı değişkenlerinin eğitim tipine ve cinsiyet farklılığına göre değişip değişmediği analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

Undergraduate students who are enrolled in social sciences programs, often have a negative perspective on mathematics courses. However, understanding these negative perspectives of students is necessary to help instructors in order to create a more positive attitude in such courses. The purpose of this study is to investigate the mathematics anxiety of the university students enrolled in on-campus and online education programs at the Faculty of Economics during 2010-2011 Academic Year. The sample used consists of the responses of 233 oncampus and 285 online students to "Mathematics Anxiety Rating Scale-Short Version (MARS-SV)". Five anxiety factors for on-campus students and three anxiety factors for online students were identified by using factor analysis technique. Additionally, it was investigated whether mathematics anxiety variables differ according to the education type and gender.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :