Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doğrudan yabancı yatırımların belirleyicileri üzerine bir analiz: oecd örneği

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1, İktisat Fakültesi2, İktisat Bölümü3
Görüntülenme :
524
DOI :
Özet Türkçe :

Çok uluslu şirketler tarafından gerçekleştirilen doğrudan dış yatırım ya yeni bir tesis kurmak ya da halen mevcut bir şirketi satın almak biçiminde gerçekleştirilmektedir. Bu yatırımların dünyada yaygınlaşması 1950'lerin sonlarına rastlamaktadır. Sermayenin liberalleşmesi beraberinde ulusötesi yatırımların hız kazanmasına yol açmıştır. Liberalleşen ulusal ekonomiler, ekonomik büyümeleri ve kalkınmaları yolunda, yabancı yatırımların taşıdıkları önemin farkına varmaya başlamışlardır. Bu nedenle mevcut pazar ortamlarını yabancı yatırımcılar için cazip hale getirmeyi amaçlayan çeşitli stratejiler ve politikalar uygulamaya başlamışlardır. Ülkeler yabancı yatırımcıları çekmek için artık birbirleriyle rekabet etmektedirler. Bu çalışmanın teorik kısmında doğrudan yabancı yatırımların önemi, belirleyicileri ve türleri açıklanmaktadır. Ampirik kısımda ise 27 OECD ülkesinde 1994–2006 döneminde DYY'yi belirleyen faktörler, dinamik panel veri analizi yöntemiyle, GMM tahmin tekniği kullanılarak sorgulanmıştır. Çalışma sonucunda, DYY'yi büyüme oranı, altyapı düzeyi ve enflasyonun pozitif olarak etkilediği görülmüştür. Açıklık ve cari denge değişkenlerinin ise teoride beklenenin aksine DYY ile negatif ilişkili olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

Foreign direct investment is performed either building a new foundation or buying an existing corporation by the multinational corporations. These investments have become prevalent around the world at the late of 1950s. Capital liberalization has engendered to pick up speed of transnational investments along with. Liberalized national economies have become aware of importance of foreign investments because of their contribution to economic growth and development. So, they have started to apply different policies and strategies which aim to glamorize of existing market place for foreign investors. National economies compete with each other for pulling of foreign investor, anymore. In the theoretical part of this study, the importance of foreign direct investment, their determinants and classes are explained. In the empirical section, the factors that effect FDI are investigated for the 27 OECD countries over the period 1994-2006, with the dynamic panel data analysis method by using GMM forecast technique. At the end of the study, it's seen that GDP growth rate, infrastructure and inflation effect FDI positively. But contrast to the theory, it's identified that trade openness and current account balance are negatively related to FDI.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :