Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Etkili bir insan hakları mekanizması için aihs sisteminde hükümlerin icrasının denetimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi1
Görüntülenme :
268
DOI :
Özet Türkçe :

Ulusalüstü insan hakları hukukunda çeşitli denetim sistemleri öngörülmüştür. Ancak takdir edilmelidir ki, devletler, kendilerini bağlanmış hissetmeden ya da devletleri zorlayıcı etmenler olmadan, uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmeye gönüllü değillerdir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemi için de benzer durum geçerlidir. Bağlayıcılığı Sözleşme ile belirlenmiş yargısal bir organın kararları sözkonusu olmasına rağmen, Devletler kararların gereklerini yerine getirmekten mümkün olduğunca kaçınmaktadır. Sözleşme organlarının önünde binlerce vakanın bulunmasının nedenlerinden biri de budur. Bu çalışmanın konusunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasının denetimi oluşturmaktadır. Bu çalışmada incelediğimiz denetim, ihlal sonucu oluşan zararın giderilmesi ve yeni ihlallerin önlenmesi için en önemli unsuru oluşturmaktadır.

Özet İngilizce :

There are several supervisory mechanisms within the supranational human rights law. However, States are not willing to comply with international law unless there are coercive powers to make them obey. This is also a fact for the European Court of Human Rights. Even though the ECtHR is a judicial organ which delivers binding judgments, States refrain from complying with the judgments. As a result, there are thousands of cases before the Court. This study analyses supervision of execution of judgments of the European Court of Human Rights. Supervision is one of the most important factors in order to remedy the effects of the violation and prevent new similar violations.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :