Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (BERJOURNAL)

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışanların performans değerlendirme sisteminin çıktı ve engellerine yönelik algıları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Turkish General Staff Presidency of Personne1
Görüntülenme :
490
DOI :
Özet Türkçe :

Performans değerlendirme, insan kaynakları yönetiminin en önemli fonksiyonlarından birisi olmasına rağmen, halen organizasyonlarda performans değerlendirme sisteminden beklenen faydanın tam olarak elde edildiği söylenemez. Buna neden olan faktörler arasında, çalışanların performans değerlendirme sisteminin etkinliğine yönelik algılarının yeterince araştırılmaması gösterilebilir. Çalışanların performans değerlendirme sisteminin etkinliğine yönelik algıları, performans değerlendirme sisteminden beklenen faydanın elde edilmesinde insan kaynakları çalışanlarına ve araştırmacılara yardımcı olacaktır. Bu nedenle, bu araştırmada çalışanların performans değerlendirme sistemin çıktıları ve engellerine yönelik algıları incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, çalışanların performans değerlendirme sistemine ilişkin algıları, kendi performanslarının değerlendirilmesine yönelik düşünceleri üzerinde etkilidir. Ayrıca, kadınların erkeklere göre performans değerlendirme sistemini daha etkili gördükleri belirlenirken, yönetici statüsünde olan çalışanların yönetici statüsünde olmayan çalışanlara oranla performans değerlendirme sisteminin etkinliğini azaltan nedenlere yönelik daha hassas bir algılama içerisinde oldukları tespit edilmiştir. Araştırma ile elde edilen bulguların, performans değerlendirme konusunda çalışma yapan araştırmacılara ve insan kaynakları çalışanlarına, performans değerlendirme sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

Although performance appraisal is one of the most important functions of human resources management, it can not be said that the organizations have obtained the full benefit from performance appraisal system as they expected. Lack of enough investigation about employees' perception toward the effectiveness of the performance appraisal system can be mentioned as one of the reasons. The perception of employees toward the effectiveness of performance appraisal system helps human resources employees and researchers to obtain the benefit expected from performance appraisal system. Therefore, the employees' perception of the outcomes and detriments of an effective performance appraisal system were investigated in this research. According to the findings of the study, the perceptions of employees toward the performance appraisal system have an effect on their thoughts of their own appraisals. Besides, it was determined that women perceive the performance appraisal system as more effective than men and the employees who work as a manager have a more sensitive perception toward the detriments of performance appraisal systems than who do not. It is thought that, the findings of this research may be beneficial to both the researchers who study performance appraisal and human resources employees to evaluate the effectiveness of performance appraisal systems.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :