Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arslanzâde’nin risâletun latîfe fî beyâni’l-îmân lugaten ve şer’an inde ehli’l-lisân adlı eserinin tahkik ve tercümesi

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
301
DOI :
Özet Türkçe :

Elinizde bulunan yazı, Arslanzâde Mustafa Efendinin risalelerinden oluşan ve Manisa İl Halk Kütüphanesinde 45 Hk. 5837 numarada kayıtlı Te'lîfâtu'l-Merhûm Arslanzâde isimli mecmuadaki Kelâm ilmine ilişkin Risâletun Latîfe fî Beyâni'l-Îmân Lugaten ve Şer'an inde Ehli'l-Lisân adlı risalenin tahkik ve Türkçe tercümesinden ibaretti

Özet İngilizce :

The available manuscript is composed of verification and Turkish tranlation of Risālat Latīfa fī Bayān al-Īmān Lughatan wa Shar'an inda Ahl al-Lisān which is related to Kalam in periodical entitled Ta'līfāt al-Marhūm Arslanzāde, which does consist of Arslanzade Mustafa Efendi's tractates, and registered in Manisa Province Public Library 45 Hk. No. 5837.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :