Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İdil Sanat ve Dil Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanat yapıtında bağlamsal eleştiri için bir deneme: davud ve golyat örneği

Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü1
Görüntülenme :
344
DOI :
Özet Türkçe :

Sanatın, insan aklının sınırsız haz alma arzusunun bir sonucu olduğu gerçeği, hangi türden olursa olsun bir sanat ürünün anlaşılması, onun tadılması ve kavranmasıyla doğru orantılı olduğu sonucunu da doğurmuştur. Sanat yapıtları ve onların nitelendiği kavramlar; zaman içinde meydana gelen olaylar ve ortaya çıktıkları kültürle çeşitlilikler göstermiştir. Herhangi bir döneme ait sanat eseri incelenirken aynı döneme ve zaman dilimine ait toplumu ve insanı da tüm yönleriyle incelemek gerekmektedir. Sanatçının eserini içinde yarattığı toplumun kültüründen çıkartılan ipuçları, eseri anlamlandırma sürecinde merak edilen soruları cevaplayabilme eksenini belirlemektedir. Sanat eserinin, tarihsel ve kültürel bilgi ışığında, işlediği konu bakımından açıklanması ve anlaşılması bir gerekliliktir. Çünkü bu eserlerde, sanatçı tarafından istenerek, bilerek konulmuş, anlaşmalı bir anlam bulunmaktadır. Eserlerin değerlendirilmesi ve tadılması için, her şeyden önce bu anlaşmalı anlamın bulunması ve çözümlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada sanat eserine karşı geliştirilen eleştirel tutum ve estetik algılamadaki arka planlar, tarihsel veriler ile zaman ve mekân kavramları arasındaki kolektif yapı, Davud ve Golyat örneğiyle ele alınarak irdelenmiştir.

Özet İngilizce :

The truth that art had been a result of unlimited desire of indulgence resulted in understanding, experiencing and comprehending all kinds of art product. Work of arts and concepts that characterized them showed variety with the events emerged in the course of time and with the cultures from where they appeared. When examining any work of art pertaining to any period, it is required to examine society and people of the same period and time slice from all aspects. Clues that are found from the culture of society created by artist in his/her work of art can determine axis of capability of answering the questions wondered about within the interpretation process of work. To explain and understand any work of art in respect of its subject treated in the light of historical and cultural knowledge is a requirement, because in these works, there is an agreed meaning that is deliberately and intentionally put by artist. For assessment and experience of the work of arts, first of all, there must be an agreed meaning and it must be analyzed. In this study, study of criticism on work of art, backgrounds of aesthetic perception and collective structure between time and place have been examined with the example of David and Goliath.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :