Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mali tablolar analizi: bir hastane örneği

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi, İİBF Sağlık İdaresi Bölümü1
Görüntülenme :
540
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin son üç yıllık finansal tablolarının retrospektif olarak analizini yapmayı amaçlayan tanımlayıcı türde bir araştırmadır. Çalışmada, oran analizi ve karşılaştırmalı tablolar analizi yapılarak hastanenin finansal durumu değerlendirilmiştir. Çalışma, hastanenin 2008-2009 ve 2010 yıllarına ait bilanço ve gelir tabloları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.Veriler M.S. Office programı ile analiz edilmiştir.Elde edilen bulgulara göre hastanenin 2008 ve 2009 yıllarında bir yıldan daha kısa sürede nakde dönüştürülebilecek varlıklarının çoğunluğu ticari alacaklarından oluşmaktadır ve bu durum hastanenin alacaklarını tahsil etmede büyük sıkıntı yaşadığını göstermektedir. Hastanenin finansal yapısı genel olarak öz kaynak ağırlıklıdır. Hastane 2008 yılında zarar ederken, hastanenin 2009 yılında karlılığı yükselmiş 2010 yılında ise karlılığında düşüş gözlenmiştir.

Özet İngilizce :

This study, adescriptive research purpose that A Training and Research Hospital's last three annual financial tables analysis practice as retrospective. In study hospital's financial statement evaluated by maked ratio analysis and horizontal analysis. The study carred out using hospital' balance sheet and incometable belonging to 2008-2009 and 2010 years. Thedata is analyzedby M.S. Office programme. Accordingtoreceiveddata, hospital'sthegreater part of assets that can be converted to shorter time than one year compose trade accounts receivable in 2008 and 2009 years. This case hospital's assets in encashing in dicate face with tribulation. Financial positionof hospital is weight edgenerally equity capital. While hospital makeloss in 2008, hospital's profitableness in crease in 2009, but hospital's profitableness observed falling in 2010.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :