Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ana dili olarak türkçenin öğretiminde öyküleyici metin çözümlemeye yönelik gözlem formu önerisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
553
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı ilköğretim ikinci kademe düzeyindeki öğrencilerin öyküleyici bir metni çözümleyebilme düzeylerini ölçme ve değerlendirme sürecinde kullanılabilecek bir gözlem formu geliştirmektir. Gözlem formunun geliştirilme sürecinde Bloom'un revize edilen taksonomisinde yer alan bilişsel beceri düzeyleri göz önüne alınmıştır. Geliştirilen gözlem formu bilgi, hatırlama, anlama, uygulama, analiz, değerlendirme olmak üzere toplam 6 basamak ve 20 boyuttan oluşmaktadır. Gözlem formunda yer alan her basamağın işevuruk tanımı yapılmış ve belirlenen boyutlar derecelendirilerek puanlanabilir duruma getirilmiştir. Gözlem formundan alınabilen en yüksek puan 100, en düşük puan 20'dir.

Özet İngilizce :

The aim of this study, to develop an observation form for the purpose of to determine the level of middle school students' in narrative texts can be used in the process of measurement and evaluation. In this develop process, used the cognitive levels in the Bloom's revised taxonomy. The observation form consists of 6 subscales (knowledge, remember, understand, apply, analysis and evaluate) and 20 size. In this form' all levels comprise operational definition and all sizes rated. The maximum rate of this observation form, 100 and the minimum is 20.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :