Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi: sakarya üniversitesi iibf örneği

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İ. İ. B. F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte öne çıkan ve ekonomik gelişmeyi belirleyen temel faktörlerden biri girişimciliktir. Bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi için ekonomik değer yaratacak, büyümeye ivme kazandıracak hızla değişen koşullara uyum sağlayabilme dinamizmine sahip girişimciler yaratabilmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda girişimcilik potansiyelinin ortaya çıkarılmasında en önemli görülen faktörlerden biri eğitimdir. Girişimcilik eğitiminde amaç bir kişide girişimcilik potansiyeline yönelik olarak gizli kalmış bir takım özelliklerin ortaya çıkmasını ve farkında olmasını sağlamaktır. Bu çalışmada, öncelikle kavramsal olarak girişimcilik, girişimcilerin özellikleri ve girişimcilik eğitimi üzerinde durulmuş ve daha sonra işletme öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini etkileyen faktörleri ve bu eğilimler ile girişimcilik eğitimi/dersi arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik olarak nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bu bulgular doğrultusunda eğitim ve özel anlamda girişimcilik eğitimi, girişimcilik eğiliminin ortaya çıkmasında gerek şart olmasına karşılık yeter şart olarak değerlendirilmemektedir.

Özet İngilizce :

Entrepreneurship is one of the basic factors that lead in the transition from industrial society to information society and determine the economical development. It is very important for a country to create entrepreneurs, who have the dynamism to create economic value for the country's progress and development and to adapt to the changing conditions for increasing the growing trend. In this context education is one of the important factors that bring out the entrepreneurship potential. The aim of entrepreneurship education is to bring out the person's some secret characteristics about entrepreneurship and to make him or her aware of these characteristics. In this study initially entrepreneurship, characteristics of entrepreneurs and entrepreneurship education are conceptually examined. Then to determine the factors that affect the entrepreneurship tendency of business administration students and the relationship between this tendency and entrepreneurship education qualitative and quantitative research methods are used. According to the findings of this study education and especially entrepreneurship education is evaluated as a necessary condition to bring out the entrepreneurship tendency but it is not sufficient.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :