Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beşeri sermayenin ekonomik kalkınma sürecindeki rolü: teorik bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi, İ.İ.B.F.1
Görüntülenme :
307
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik kalkınma, iktisat yazınında büyümeden farklı olarak çok geniş bir çerçevede ele alınmaktadır. Çok boyutlu bir süreç olan ekonomik kalkınmada, nüfus, teknoloji, dış ticaret, tarım, finansal gelişme ve beşeri sermaye gibi çeşitli faktörler önemli rol oynamaktadır. Son yıllardaki gerek teorik gerekse ampirik çalışmalarda kalkınma sürecinde özellikle beşeri sermayenin rolüne dikkat çekilmekte ve ülkelerin bu alanda yatırım yapmalarına vurgu yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, beşeri sermayenin ekonomik kalkınma sürecindeki rolüne ilişkin teorik bir çerçeve sunmaktır. Fakat kalkınma, iktisat yazınında çok tartışmalı bir konu olduğu için, ilk bölümde kalkınmaya yönelik eleştirel bir değerlendirme yapılmaktadır. İkinci bölümde, beşeri sermaye geniş bir çerçevede ele alınmaktadır. Çalışma, beşeri sermayenin önemli unsurlarından olan eğitim ve sağlık alanındaki yatırımların ekonomik kalkınmaya etkisiyle son bulmaktadır.

Özet İngilizce :

In the literature of economy, the concept of economic development is different from the concept of economic growth. In the economic development as a multidimentional process many factor such as demography, technology, agriculture, financial development and human capital have an important role. In theoretical and empirical studies of recent years especially have taking attention to the role of human capital and on the investment of countries on this field. The aim of this study is to provide theoretical framework on the role of human capital during the economic development process. However, because development is a very controversial topic in the literature of economy, in the first part the critical assessment of the concept of development is made. In the second part, the concept of human capital is discussed from a broad framework. Finally the study ended by looking on the effect of economic development of the investment of education and health area which are important part of human capital.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :