Çevre Kirlenmesi Bakımından Süt İşletmelerinde Alınması Gereken Tedbirler

Artan nüfusumuzla beraber ortaya çıkan iş gücü fazlalığına iş imkanları sağlamak, gelişen teknolojinin gereksinimlerini karşılamak amacıyla her gün yeni fabrikalar açılmaktadır ve gereklidir de. Ancak yeni tesislerin açılmasıyla birlikte çok büyük bir sorun da ortaya çıkmaktadır. “Çevre kirlenmesi”. Bu sorun maalesef şimdiye kadar dikkate alınmamıştır. Fakat son boyutlarına varan hava kirliliği, yaşamı tehdit eden dere, nehir, göl ve deniz kirliliği konuya gereken önemi vermeyi gerektirmektedir. Zira çevre kirlenmesi doğal dengenin bozulmasına ve bunun toplum tarafından hissedilmesine yol açmıştır. Çevre kirliliğinin boyutlarının büyümesi ve önemli bir sorun olarak ortaya çıkışı bir yandan coğrafik ve iklimsel duruma, öte yandan da sanayileşmenin düzeyine, kentleşmeye ve nüfus yoğunluğuna bağlıdır. Bu soruna duyarlılık derecesi de gelişmişlik düzeyiyle orantılı olmaktadır.

The Measures to be Taken In Dairy Establishment to Avoid Environmental Pollution (in Turkish)

Artan nüfusumuzla beraber ortaya çıkan iş gücü fazlalığına iş imkanları sağlamak, gelişen teknolojinin gereksinimlerini karşılamak amacıyla her gün yeni fabrikalar açılmaktadır ve gereklidir de. Ancak yeni tesislerin açılmasıyla birlikte çok büyük bir sorun da ortaya çıkmaktadır. “Çevre kirlenmesi”. Bu sorun maalesef şimdiye kadar dikkate alınmamıştır. Fakat son boyutlarına varan hava kirliliği, yaşamı tehdit eden dere, nehir, göl ve deniz kirliliği konuya gereken önemi vermeyi gerektirmektedir. Zira çevre kirlenmesi doğal dengenin bozulmasına ve bunun toplum tarafından hissedilmesine yol açmıştır. Çevre kirliliğinin boyutlarının büyümesi ve önemli bir sorun olarak ortaya çıkışı bir yandan coğrafik ve iklimsel duruma, öte yandan da sanayileşmenin düzeyine, kentleşmeye ve nüfus yoğunluğuna bağlıdır. Bu soruna duyarlılık derecesi de gelişmişlik düzeyiyle orantılı olmaktadır.