Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde “adım adım türkiye ünitesinin”yapılandırmacı yaklaşıma göre etkililiğinin değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
498
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın temel amacı, İlkögretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Adım Adım Türkiye ünitesinin yapılandırmacı yaklasıma göre etkililigini ögretmen görüsleri dogrultusunda degerlendirmektir. Arastırmanın örneklemini Ankara ili Mamak ve Çankaya ilçelerinden random olarak seçilmis okullarda görev yapan 30 5. Sınıf ögretmeni olusturmaktadır. Arastırmada veri toplama aracı olarak, İlkögretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Adım Adım Türkiye Ünitesinin Yapılandırmacı yaklasıma göre etkililiginin belirlenebilmesi için uzman kanısı alınarak gelistirilmis likert tipi anket kullanılmıstır. Ankette, anılan üniteye ait kazanım ve etkinliklerle ilgili 30 madde ve bunların gerçeklesme derecesi ile ilgili “tamamen, çogunlukla, kısmen, az, hiç” seklinde 5’li seçenekler yer almaktadır. Verilerin analizinde, her bir madde ile ilgili olarak ögretmen görüslerinin frekans ve yüzdeleri tablo halinde verilmistir. Kıdem, mezuniyet durumu ve çalıstıkları İlkögretim okullarının sosyo-ekonomik durumu açısından, ögretmenlerin “Adım Adım Türkiye” ünitesinin Yapılandırmacı yaklasıma göre etkililigi ile ilgili görüsleri arasında anlamlı bir fark olup olmadıgı, tek boyutlu varyans analizi ile yoklanmıs; farkın hangi boyutlar arasında oldugunu belirlemek üzere LSD testi kullanılmıstır. Sonuçta, Ögretmenlerin yapılandırmacı yaklasımın gerektirdigi etkinliklere yeterince yer veremedikleri; Görev yaptıkları okulun sosyo-ekonomik durumuna göre ve mezun oldukları yüksekögretim kurumuna göre ögretmenlerin görüsleri arasında fark olmadıgı; Mesleki kıdemlerine göre ise, ögretmenlerin görüsleri arasında fark oldugu, ortaya çıkmıstır.

Özet İngilizce :

The main purpose of this research is to evaluate the effectiveness of “Step by Step Turkey” unit in social sciences lesson for fifth graders in primary school according to the constructivist approach from the points of teachers’ views. This study consists of 30 5th grade teachers working in randomly chosen schools in the districts of Mamak and Çankaya in Ankara. To collect data, a likert type questionnaire developed by taking experts verifications into consideration has been used to determine the effectiveness of “Step by Step Turkey” unit in social sciences lesson for fifth graders in primary school according to the constructivist approach in the questionnaire there are 30 items about the aims and the activities of the related unit and 5 options as “totally, mostly, partly, little, never” about the fulfillment grade of the these items. In the analysis of the data the teachers’ views about the each item are given in frequency and percentage tables. Whether there is a meaningful difference between the teachers’ views about the effectiveness of the related unit according to the constructivist approach from the points of seniority, the status of graduation and the socio- economic status of the primary schools have been checked through one way ANOVA. And LSD test has been used to determine in which dimensions the difference is between. Finally it has been concluded in three results: Teachers don’t take part in the activities enough which the constructivist approach requires. According to the socio- economic status of the schools teachers work and the status of their graduation there is no difference between their views. From the seniority of the teachers there is a difference between teachers’ views.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :