Termal görüntülerdeki gömülü plastik anti-personel mayınlarının dairesel hough dönüşümü destekli aktif termografi yöntemi ile tespiti

Öz Günümüzde, gömülü plastik anti-personel mayınlarının tespit edilmesi teknolojik olarak oldukça zor ve üzerinde halen güncel olarak çalışılan önemli bir teorik ve uygulamalı araştırma alanıdır. Bu konuda, literatürde farklı yöntemler geliştirilmesi ile beraber termal görüntüleme yöntemi gerek nispeten uygulanmasının kolay olması ve gerekse maliyet etkinliği ile tercih edilen bir yöntemdir. Bu çalışmada, plastik anti-personel mayınının termal görüntüde oluşturduğu dairesel geometrinin, gürültü oranı yüksek görüntülerden de tespit edilebilmesi maksadıyla görüntü işleme tekniklerine ilave olarak dairesel Hough dönüşümüne dayalı yeni bir mayın tespit algoritması gerçekleştirilmiş ve deneysel sonuçları literatüre sunulmuştur. Sonuçlar, önerilen yöntemin umut vaat edici olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

Kaya S., Leloglu U.M., Buried and surface mine detection from thermal ımage time series, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 10 (10), 4544-4552, 2017.

Paik J., Lee J.P., Abidi M.A., Image processing-based mine detection techniques:a review, The University of Tennessee, Imaging, Robotics and Intelligent Systems Laboratory, Department of Electrical and Computer Engineering, Knoxville, 2002.

Sipos D., Planinsic P., Gleich D., On drone ground penetrating radar for landmine detection, First International Conference on Landmine: Detection, Clearance and Legislations (LDCL), 7-10, 2017.

Song X. J., Su Y., Huang C. L., Lu M., Zhu S. P., Landmine detection with holographic radar, 16th International Conference on Ground Penetrating Radar (GPR), 1-4, 2016.

Lee C, Mine detection techniques using multiple sensors, MSc. Thesis, University of Tennessee, Knoxville, 2001.

Nguyen T.T., Sahli H., Nho H.D., Detection and characterization of buried landmines using infrared thermography, Proceedings of SPIE The International Society for Optical Engineering, 2005.

Cremer F., Th`anh N.T., Yang L., Sahli H., Stand-off thermal IR minefield survey, system concept and experimental results, Proceedings of the SPIE The International Society for Optical Engineering, 5794, 209-220, 2005.

MacDonald J., Lockwood J., McFee J., Altshuler T., Infrared/hyperspectral methods, in Alternatives for Landmine Detection, Rand, 94-95, 2003.

Gonzales R.C., Woods R.E., Digital Images Prossesing, 3rd Edition, Prentical Hall, 2001.

Söylemez Ö.F., Ergen B., İnsan yüzü imgelerinde dairesel hough dönüşümü tabanlı göz durumu tespiti, 21st Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2013.

Murat Delen, http://muratdelen.com/hough-transform.

Deans J., Gerhard J., Carter L., Analysis of a thermal imaging method for landmine detection,using infrared heating of the sand surface, Infrared Physics & Technology, 48, 202-216, 2006.

Vollmer M., Möllmann K.P., Infrared thermal ımaging fundamentals, Research and Applications, Wıley, Weinheim, Germany, 2010.

Altuntaş Ş., Medikal görüntü analizi, Yüksek lisans tezi semineri, İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.

Çapar A., Gökmen M., Gradyan temelli şekil bölütleme ve tanıma, İTÜ Mühendislik Dergisi, 10(3), 15-26, 2011.

Karhan M., Oktay M.O., Karhan Z., Demir H., Morfolojik görüntü işleme yöntemleri ile kayısılarda yaprak delen (çil) hastalığı sonucu oluşan lekelerin tespiti, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ, Turkey, 2011.

49635 18614

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Elektrik direnç punta kaynağı ile birleştirilen %15 deforme edilmiş TWIP çeliğinde kaynak akımının mikroyapı ve mekanik özellikler üzerindeki etkisi

Hakan AYDIN, Mümin TUTAR, Kemal DAVUT, Ali BAYRAM

Termoelektrik etki ile soğutulan bir fotovoltaik panelin performansının analizi

Ahmet YILANCI

Atık lignoselülozik biyokütleden hidrotermal karbon üretimi ve karakterizasyonu

Öznur BAĞ, Kubilay TEKİN

Yüksek hızlı demiryolu köprülerinde aşırı titreşimlerin azaltılmasında paralel bağlı ayarlı kütle sönümleyiciler için basit bir tasarım yöntemi

Volkan KAHYA, Onur ARAZ

İşleme merkezi seçim problemlerinde kullanılan çok kriterli karar verme yöntemi uygulamalarında kriter ve alternatif sayısının sıralama sonuçlarına etkisinin incelenmesi

Yusuf Tansel İÇ, Mustafa YURDAKUL

Beveloid dişli çarkların modellenmesi ve alttan kesme analizi

Berat Gürcan ŞENTÜRK, Mahmut Cüneyt FETVACI

Olurluğu arttırılmış parçacık sürü optimizasyonunda çok amaçlı ve tek amaçlı yaklaşımların kıyaslanması

Mehmet Sinan HASANOĞLU, Melik DÖLEN

CFRP/Al-7075 istifli delmede matkap uç açılarının delinebilirlik üzerine etkisi

Erman AYDIN, Muammer NALBANT

Günlük temelli orta vadeli şehir doğal gaz talebinin tek değişkenli istatistik teknikleri ile tahmini

Mustafa AKPİNAR, Nejat YUMUŞAK

Bulanık bilişsel haritalara dayalı yeni bir ürün konumlandırma yaklaşımı

Umut ASAN, Çiğdem KADAİFÇİ