İNCE DANELİ ZEMİNLERde SIKIŞMA İNDİSİ’NİN İSTATİSTİKSEL VE YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİ İLE TAHMİN EDİLMESİ

Öz Sıkışma indisi (Cc), ödometre deneyinden elde edilen boşluk oranı – logaritmik efektif gerilme eğrisinin eğimi olup, ince daneli zeminlerde meydana gelebilecek konsolidasyon oturmasının tahmin edilmesinde kullanılan önemli bir parametredir. Bu çalışmada, son yıllarda hızlı bir şekilde gelişen ve birçok bilim dalında kullanım alanı bulan Bulanık Mantık (BM) ve Yapay Sinir Ağları (YSA) yöntemleri ince daneli zeminlerin sıkışma indisinin indeks özellikleri vasıtası ile tahmin edilmesinde kullanılmıştır. Literatür araştırmalarından elde edilen 285 adet veri setinin 200 adeti eğitim aşamasında 85 adeti test aşamasında kullanılmıştır. Bağımlı değişken sıkışma indisine bağımsız değişkenlerin etkisini belirlemek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, indeks özelliklerinden likit limit (wL), doğal su muhtevası (wn), plastisite indisi (Ip) ve doğal birim hacim ağırlık (ρn) değişkenlerinin sıkışma indisine tesir eden önemli parametreler olduğu görülmüştür. Çalışma sonucunda, sıkışma indisinin belirlenmesinde, BM modelinin tüm analizler içinde ölçülen değerlere en yakın tahminde bulunan yöntem olduğu görülmüştür.

48092 18212

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÇEVRESEL KONFOR VE ENERJİ TASARRUFU BAĞLAMINDA KONUT KULLANICILARI DAVRANIŞ PROFİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Gülsu Ulukavak HARPUTLUGİL, Timuçin HARPUTLUGİL

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU: BOR ORANI VE SİNTERLEME SICAKLIĞININ YAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Onder ALBAYRAK, Mustafa UGURLU

4-KUTUPLU KARMA ELEKTROMIKNATISIN 3 SERBESTLİK DERECESİNDE MANYETİK YASTIKLAMA KONTROLÜ

HASAN FATİH ERTUĞRUL, KADİR ERKAN, HÜSEYİN ÜVET

SIRT-SIRTA BAĞLI YÜKSEK GERİLİM DOĞRU AKIM SİSTEMLERİ İLE BÖLGELER-ARASI SALINIMLARIN SÖNÜMLENDİRİLMESİ: ZAMAN BÖLGESİ TABANLI TASARIM

Ahmet Mete VURAL

TOZ KATKILI VE ISITILMIŞ DİELEKTRİĞİN ELEKTRO EROZYON İLE İŞLEMEDE (EEİ) DELİK DELME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

Oğuz Erdem, Can Çoğun, Levent Urtekin, Hacı Bekir Özerkan, İbrahim Uslan

Zr/ZSM5 ZEOLİT KATALİZÖRLERİ VARLIĞINDA 2-METİL NAFTALİNİN DİSPROPORSİYON KİNETİĞİ

Fatih GÜLEÇ, Emir Hüseyin Şimşek, Ali Karaduman

Su Bazlı Boya Atık Suyu Arıtımında Bir Adım İleri Gelişmiş Deneysel pH Kontrol Uygulaması

Şule Camcıoğlu, Baran Özyurt, Zehra Zeybek, Hale Hapoğlu

BETONARME KUBBELERİN TAŞ YIĞMA DUVARLI CAMİLERİN DİNAMİK DAVRANIŞINA ETKİSİNİN ÇEVRESEL TİTREŞİM YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Temel Türker, İsmet ÇALIK, Alemdar BAYRAKTAR

İNCE DANELİ ZEMİNLERde SIKIŞMA İNDİSİ’NİN İSTATİSTİKSEL VE YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİ İLE TAHMİN EDİLMESİ

Şaban Yurtcu, Aşkın Özocak

ZAMANA BAĞLI SIKIŞTIRILAMAZ KAVİTE AKIŞININ AEROAKUSTİK ANALİZİ

Baha Zafer, Furkan ÇOŞGUN