Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel doğan işletme kavramı ve işletmelerin küresel doğmasına etki eden kurucu/üst düzey yönetici özellikleri üzerine karşılaştırmalı bir araştırma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
335
DOI :
Özet Türkçe :

Kurulur kurulmaz veya kurulduktan kısa bir süre sonra yurtdışı pazarlarda faaliyette bulunmaya başlayan "Küresel Doğan İşletmeler", geleneksel uluslararasılaşma modellerinin öngördüğü aşamalı uluslararasılaşmadan oldukça farklı, yeni bir işletme türü olarak ortaya çıkmaktadır. Araştırma kapsamında, sınırlı imkânlara sahip olmasına karşın hızlı bir şekilde yurtdışı pazarlarda yer alan küresel doğan işletmelerin bunu nasıl sağladığı ve geleneksel işletmelerden nasıl farklılaştığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, geleneksel uluslararasılaşma teorilerinden yola çıkılarak küresel doğan işletmelerin özellikleri ortaya konulmuş ve yurtdışı pazarlara açılma sürecinde küresel doğan işletmeleri etkileyen düzeylerden biri olan kurucu/üst düzey yönetici özellikleri ele alınmıştır. Araştırmanın ana kütlesi, yurtdışı pazarlara iş yapan altı sektördeki (su ürünleri, kesme çiçek, organik gıda, yazılım, medikal optik alet ve cihazlar ile deri ve deri ürünleri) küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ'ler) olarak belirlenmiştir. Kurucu/üst düzey yöneticilerden toplanan 158 adet nihai geçerli anket ile çeşitli analizler yapılmış ve araştırmanın bulguları elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, kurucu/üst düzey yönetici özelliklerine ilişkin faktörler ve bunların alt faktörleri açısından küresel doğan işletmelerin ve geleneksel işletmelerin farklılıkları ve benzerlikleri ortaya konulmuştur. Küresel doğan işletmelerin uluslararasılaşma süreçlerinin (yurtdışı pazarlara erken açılma kararlarının), geleneksel işletmelerinkinden kurucu/üst düzey yönetici düzeyindeki faktörlerin ve alt faktörlerinin bir kısmı açısından benzerlik, bir kısmı açısından da farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

"Born Global Firms" that commence their activities in the overseas markets from inception or soon after their inception, appear to be a far more different new form of enterprise than the progressive internationalization that the traditional internationalization models envisaged. This study, within the limited opportunities available, tries to ascertain how these born global firms, having a place in the overseas markets rapidly, came about and how they are different from traditional enterprises. In this context, to start from the traditional internationalization theories, the characteristics of the born global firms are expressed and firms are analyzed from the point of founder/top manager level as one of the effective levels in the development process in opening to overseas markets. The universe of the research is specified as the small and medium-sized enterprises (SMEs) in the six sectors working in overseas markets (fish and fish products, cut flower, organic foods, software, medical equipment and supplies and leather wear). Eventually 158 surveys were collected from the founders/top managers and were analyzed using various statistical methods. As a result of the research, the similarities and differences of the factors and related sub-factors of the born global firms in the founder/top manager level from the traditional internationalization enterprises developing in overseas markets were identified. It was found that the internationalization development process of the born global firms have some similarities to some extent as well as differences from the traditional ones in terms of the factors and sub-factors of the founder/top manager level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :