Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Davranişsal finans çerçevesinde e-atik geri dönüşüm yatirim risk algilamasinda tüketici tercih ve davraniş düzeyinin sosyo-ekonomik analizi: istanbul örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
386
DOI :
Özet Türkçe :

E-Atık geri dönüşüme yönelik tüketici tercih ve davranışlarının algılanma düzeyi sektörde yatırımcı psikolojisini etkileyerek davranışsal finans çerçevesinde e-atığın değere dönüştürülmesi konusunda somut yatırımları şekillendirecek etkin bir rol üstlenmektedir. E- atık konusunda tüketici davranış ve tercihlerinin ekonomik olarak analiz edilmesi yatırım kararı risk algısı üzerinde etkili bir durum oluşturmaktadır. Çalışmamızda davranışsal finans çerçevesinde, e-atık kapasitesinin ekonomiye geri kazanım mekanizması işlerliğinde, tüketici tercih ve davranış düzeyinin sosyo- ekonomik analizi yapılmıştır. Geri dönüşüm konusunda yatırım yapacakların rehber göstergelerinin sadece finansal göstergeler olmayıp tüketici davranışlarının bu noktada etkin bir yönlendirmeye sahip olduğu görülmektedir. Bu amaçla İstanbul bölgesinde e-atık geri dönüşümüne yönelik tüketici tercih ve davranışlarını yorumlayan bir anket çalışması yapılmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

Investor psychology, behavioral finance sector within the framework of the perception of consumer behavior affect the value of e-waste recycling will take an active role in shaping a concrete investments E-waste in the economic analysis of consumer behavior and preferences of an effect on the perception of risk is a condition that the investment decision. Those who plan on investing in the recycling guide indicators are not only financial indicators of consumer behavior at this point is to have an efficient routing For the recycling of e-waste in Istanbul to review consumer preferences and behavior data obtained from a survey made and analyzed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :