Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 552

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye imalat sanayinde serbest ticaretin istihdam etkisi

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
439
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası ticarete entegrasyon süreci ülkelerin üretim, ihracat ve istihdam yapılarını değiştirmektedir. Heckscher-Ohlin Teorisine göre, dışa açılma süreci, ülkelerin bol bulunan üretim faktörlerinin talebini artıracaktır. Bu çerçevede azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bol bulunan vasıfsız emeğin istihdamının artması beklenmektedir. Ancak, beklenenin aksine gelişmekte olan ülkelerde dahi, H-O teoremine aykırı biçimde, vasıflı emek talebi yanında vasıfsız emek talebi de artmaktadır. Bu durum, vasıfsız emek yoğun olan azgelişmiş/gelişmekte olan ülkelerde vasıfsız emek istihdamını sınırlı tutmaktadır. Vasıflı emek, ticarete konu olan sermaye ve araştırma-yoğun sektörlerde istihdam edilirken; vasıfsız emek, emek-yoğun sektörlerde yoğunlaşmaktadır. Çalışmamızın amacı, Heckscher-Ohlin Teoremi çerçevesinde Türkiye’de serbest ticaret politikasının istihdam yapısı üzerindeki etkisini araştırmaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Free trade policy changes the production, export and employment structures of countries. According to the Heckscher-Ohlin Theory, the process of free trade will increase the demand for factors of production found in great amounts in countries. Within this frame, it is expected to increase the employment of unskilled labour which is plenty in underdeveloped and developing countries. But despite the expectations, even in the developing countries, contrary to the H-O theorem, demand for skilled labour increases more than the demand for unskilled labour. This situation keeps the unskilled labour employment limited in unskilled labour intensive underdeveloped/developing countries. Skilled labour is employed in capital- intensive and research-intensive sectors subject to trade whereas unskilled labour is heavily used in labour-intensive sectors. The aim of our study is to search the influence of the free trade policy on the employment structure as part of the Heckscher-Ohlin Theory in Turkey.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :