Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 529

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe mesleğinde meslek etiğine duyulan gereksinimin etik teorileri bağlamında değerlendirilmesi: muğla üniversitesi öğrencilerine yönelik bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Doktora Programı Öğrencisi1
Görüntülenme :
400
DOI :
Özet Türkçe :

Muhasebecilerin topluma karşı olan sorumlulukları diğer mesleklere oranla daha fazladır. Dolayısıyla, muhasebe mesleği açısından toplumun güvenini sağlamak önde gelen koşullardan biridir. Muhasebeciler de her meslek grubunda olduğu gibi, çelişkide kaldıkları ve karar vermekte zorlandıkları durumlarla karşılaşabilmektedirler. Çünkü, muhasebe mesleği yürütülürken ele alınan konular, muhasebe meslek elemanlarının farklı sonuçlara ulaşmasına neden olabilecek bir yapıya sahiptir. Bunların nasıl çözümleneceği, meslek mensuplarının yaşadıkları sorunlardan birini oluşturmaktadır. Bu olumsuzluklar karşısında muhasebe meslek örgütleri, meslek etiği kurallarını oluşturma ihtiyacı duymuşlardır. Bu amaçla muhasebe mesleğinde, etik teorilerinden yararlanılarak oluşturulan etik kurallar ile ahlak dışı davranışlara bir sınır getirilmeye çalışılmış ve böylelikle belirsiz durumlara yol göstermesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın temel amacını, muhasebe mesleğinin uzmanlaşması amacıyla eğitim veren Muğla Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde öğrenim gören ve muhasebe meslek mensubu olmak isteyen öğrencilerin, etik değer anlayışlarının belirlenmesi ve etik ilkelere duyulan gereksinimin etik teorileri bağlamında değerlendirilmesi oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As in other professions, accountants may come across ethical dilemmas in their professional lives and these dilemmas usually turn into interest conflicts because the subjects with which the profession of accounting deals with are of a nature having a potential of leading different accountants to different conclusions. How to deal with these ethical dilemmas is one of the problems experienced by the members of the profession. These problems experienced by its members led associations of accounting profession to determine the ethical codes of the profession. The purpose of the ethical codes and ethical theories of the accounting profession is to prevent unethical behaviors from happening and to offer possible solutions to contradictory situations. Professional ethical codes and compliance with them are important for those who want to perform the accounting profession as well as those who are actually doing the job. The aim of this study is to make a research on the candidate accountants’ sensitivity level for and perception of ethical principles and ethical theories who are studying as students in the departments of Business Administration of the Faculties of Economics and Administrative Sciences of Mugla University. Moreover, it offers some suggestions in order to improve the understanding and adaptation of the principles by them.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :