Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 549

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelişmekte olan ülkelerde dyygsyih ilişkisi: panel birim kök ve eş bütünleşme sınamaları

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Bandırma MYO İkt. ve İd. Prog1, Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF Ekonometri Bölümü2
Görüntülenme :
644
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, gelişmekte olan ülkeler arasından seçilmiş 19 ülke ve bu ülkelerin 1980-2005 dönemine ait doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve gayrisafi yurtiçi hâsıla verilerinin uzun dönem ilişkisi incelenmiştir. Panel birim kök testlerinin yapıldığı çalışmada, ülkelerin doğrudan yabancı yatırım akımlarının ve gayrisafi yurtiçi hâsılalarının birim köke sahip olmadığı yani durağan olduğu görülmüştür. Panel koentegrasyon testleri sonucunda ise azgelişmiş ülkelerde doğrudan yabancı sermaye ve gayri safi hâsıla arasında uzun dönemde birlikte ilişki olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

This article examines whether the foreign direct investments contribute positively to the development of the economies of those 19 countries chosen among developing ones over the period of 1980-2005, considering their gross domestic products and a statistical analysis of the relationships between the incoming foreign direct investment and their economic growth. In this study where panel data analysis and unit root tests are applied, it is fixed that FDI flows where they take place affect on the GDPs of the countries.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :