Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A research on the determination of machiavellian personality tendencies

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi1
Görüntülenme :
607
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, firstly, the concept of Machiavellianism is expressed.
Secondly, the issue of high and low Machiavellian personality
is discussed. Thirdly, it is investigated that if 370 university
students’ demographic characteristics majoring at Trakya
University Faculty of Economics and Administrative Sciences will
influence Machiavellian personality tendencies. The main
objective of this study is to determine whether or not Machiavellian
personality tendencies show differences in participants’
demographic characteristics. The Mach IV scale was used
to measure the tendency to be Machiavellian. Frequency
analysis, factor analysis, Kolmogorov-Smirnov normality test,
Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests were carried out. The
results of the study showed that the dimension of Unethical
Behavior, a sub-dimension of Machiavellian personality
tendencies, showed differences according to gender.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada ilk olarak makyavelcilik kavramı ifade edilmiştir.
İkinci olarak yüksek ve düşük makyavelist kişilik konusuna
değinilmiştir. Üçüncü olarak, Trakya üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesinde öğrenim gören 370 öğrencinin demografik
özelliklerinin makyavelist kişilik eğilimlerini etkileyip etkilemediği
araştırılmıştır. Çalışmanın temel amacı makyavelist kişilik eğilimlerinin
katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılık
gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırmada makyavelist
kişilik eğilimini belirlemek için Mach IV ölçeği kullanılmıştır.
Frekans analizi, faktör analizi, Kolmogorov Smirnov normal
dağılım testi, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri
yapılmıştır. Netice itibariyla makyavelist kişilik eğilimi alt boyutlarından
“etik dışı davranış” boyutunun cinsiyete göre farklılık
gösterdiği bulunmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :