Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“yönetim‐organizasyon” ders kitaplarında biçim ve ideoloji

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
577
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın başlıca iki amacı vardır. Birincisi, seçilmiş “yönetim‐organizasyon” ders kitaplarının biçimlerinin (okunabilirlik, içerik, literatür kullanımı) mercek altına alınmasıdır. İkincisi ise, seçilen iki konuda ‐güçlendirme ve küçülmekullandıkları dilden hareketle bu ders kitaplarında açık veya örtülü olarak sinmiş ideolojiyi açığa çıkarmaktır. Kullandıkları dilin incelenmesi sonucunda bütün kitapların liberal‐kapitalist ideolojinin ve söylemin etkisi altında oldukları ve yönetim‐organizasyon alanındaki alternatif görüşleri ihmal ettikleri ortaya konmuştur. Yine görülmüştür ki bu kitapların biçimlerinde önemli eksiklikler vardır ve bu alanda acilen bazı akademik norm ve gayrı resmi düzenlemelerin geliştirilmesi gerekmektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is twofold: first, to scrutinize the formats (readability, contents, literature usage) of the selected “managementorganization” textbooks and second, to explore the ideology extrinsically or intrinsically inherited within those textbooks by examining the language they apply in two selected topics, Empowerment and Downsizing. By examining the language they use, it is found out that all the textbooks are under the influence of liberalcapitalist ideology and discourse and neglect alternative approaches to” managementorganization” subject matter. It is also found out that their formats are so poor that some academic norms and codes urgently needed to be developed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :