Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Istanbul menkul kıymetler borsası’nda işlem gören firmaların internet aracılığıyla yapmış oldukları bilgilendirme üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1, Dumlupınar Üniversite2
Görüntülenme :
433
DOI :
Özet Türkçe :

Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucunda internet kullanımının yaygınlaşması, işletmelerin web sayfaları aracılığıyla paydaşlarına daha fazla bilgi sunabilmesine olanak tanımaktadır. Bu çalışmanın amacı, İMKB’de işlem gören işletmelerin internet üzerinden yapmış oldukları bilgilendirmeleri incelemektir. Elde edilen bilgiler yardımıyla, işletmelerin internet üzerinden yaptıkları bilgilendirmeleri etkileyen faktörlerin bulunması ve yapılan bilgilendirmelerin işletmelerin kazançlarıyla olan ilişkisinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Yapılan analiz sonucunda, firmaların internet üzerinden yaptıkları bilgilendirme düzeyinin yüksek olduğu ve sektörlerin bilgilendirme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca; varlık karlılık oranı, kaldıraç oranı ve firma büyüklüğünün bilgilendirme üzerinde bir etkisi‐

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As a result of developments in the information technologies the use of the internet has become widespread and hence companies can present more information to their stakeholders through the web pages. The aim of this study is to analyze the information companies trading on Istanbul Stock Exchange provide through the internet. More specifically, the aim is to find out the factors affecting internet reporting and to reveal internet reporting’s relation with company earnings via the information gathered. As the results indicate the level of internet reporting of the companies is high and there is no significant difference among reporting levels of the industries. Furthermore, return on asset, leverage ratio and firm size have also no effect on internet reporting.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :