KAYBOLAN BAĞLAR DEPRESYONUN GERÇEK NEDENLERİ VE BEKLENMEDİK ÇÖZÜMLER

Öz LOST CONNECTIONS Uncovering the Real Causes of Depression and-the Unexpected Solutions(KAYBOLAN BAĞLAR Depresyonun Gerçek Nedenleri ve Beklenmedik Çözümler) Johann Eduard Hari,(Çeviri Barış Engin AKSOY)Metis Yayıncılık 2.Baskı ISBN-13: 978-605-316-163-9Bu çalışmada incelenecek olan eser,Britanyalı yazar ve gazeteci Johann Hari'nin depresyon ve kaygı üzerine kaleme aldığı LOST CONNECTIONS Uncovering the Real Causes of Depression and-the Unexpected Solutions(KAYBOLAN BAĞLAR Depresyonun Gerçek Nedenleri ve Beklenmedik Çözümler) adlı kişisel gelişim kitabıdır.Hari,kendi hayatının da büyük bir parçası olan depresyon ve kaygının dokuz nedenini okuyucuya sunmaktadır.Depresyon ve kaygının kültürel bir sorun olduğu bunun da bireyi meta haline dönüştürmesinin vurgusunu çarpıcı ve gerçekçi bir yöntem kullanarak kaleme almıştır.Bu yöntem sayesinde okuyucuyu düşündürmeyi başarmıştır.Her yaşta depresyon ve kaygı sorunu yaşayan bireyleri psikiyatrik ilaç tedavisi kullanımının köklü ve başarılı sonuçlar doğurmadığı,kişilerde meydana gelebilecek iyileşmelerin dışsal sebeplerden öte içsel sebeplerde irdelenmesi gerektiği hususunda yönlendirmektedir.Bu eser atalarımız ile benzer gereksinimler göstermemize rağmen gelecekteki değişikliklere nasıl adapte olacağımızın yolculuğudur.Yazar da çıktığı bu yolculuk boyunca depresyon ve kaygı yaşayan birçok insanla görüşmüş,hayatlarından kesitleri aktarmıştır.Bununla birlikte bilimsel makale,tez ve deneylerden yararlanmış bu bilimsel çalışmalara kitabında yer vermiştir.Dili yalın,anlatımı sürükleyici eserinde uzun süreli kimyasal uyarıcıların(ilaç,hap)zararlı etkilerine karşı bizleri uyarmaktadır.Kitaptaki söyleşilerin ses kayıtlarının bulunduğu internet adresi sayesinde kanıtlanabilirliği artmaktadır.Kitabın sonunda kapsamlı bir kaynakça bölümü ardından teşekkür ve dizin bölümü gelmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Depresyon, Kaygı

LOST CONNECTIONS UNCOVERING THE REAL CAUSES OF DEPRESSION AND THE UNEXPECTED SOLUTIONS

Keywords:

Depression

Kaynakça

LOST CONNECTIONS Uncovering the Real Causes of Depression and-the Unexpected Solutions(KAYBOLAN BAĞLAR Depresyonun Gerçek Nedenleri ve Beklenmedik Çözümler) Johann Eduard Hari