Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 5 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul deneyimi- i uygulamasına ilişkin öğrenci algıları (dicle üniversitesi örneği)

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
680
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarında yer alan Okul Deneyimi I dersinin uygulama kısmı hakkında öğretmen adaylarının görüşlerini değerlendirmektir. Çalışmanın örneklemini 2001-2002 öğretim yılında Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi’nde okuyan ve Okul Deneyimi I dersini alan 226 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, üç bölümden oluşan veri toplama aracı kullanılarak elde edilmiştir. Birinci bölümde öğrencilerin kişisel bilgilerini elde etmeye yönelik 3 adet soru bulunmakta, ikinci bölümde öğrencilerin Okul Deneyimi I uygulamasına ilişkin görüşlerini belirttikleri 4 dereceli Likert tipi anketten oluşmakta ve üçüncü bölümde öğrencilerin Okul Deneyimi I uygulaması boyunca karşılaştıkları sorunları belirten ifadeler yer almaktadır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ki-kare kullanılmıştır. Uygulamaya yönelik olarak öğrencilerden alınan görüşler değerlendirilerek aksayan yönler saptanarak, okul deneyimi uygulamasının daha verimli olmasına yönelik bazı öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, the perceptions of students about the implementation of school experience were examined. The purpose of this study is to evaluate the opinions of students about school experience-I in the curriculum of the Faculties of education. The survey was conducted total 226 full time students of the Siirt Faculty of Education of Dicle University, in the 2001-2002 academic calendar. The data was collected by using a questionnaire related to school experience. The data was analyzed in terms of frequencies, percentages and chi-square. The feedback and school experience received from student have been evaluated, the problems met have been determined. Finally some suggestions were made in order to make school experience more effective.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :