Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim ve fen-edebiyat fakülteleri biyoloji bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
760
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültelerine devam eden Biyoloji bölümü öğrencilerinin sınıf, fakülte, cinsiyet, okuldaki başarı durumu, arkadaşlık ilişkileri, çalışmak istenilen meslek, anne-baba tutumu ve ekonomik durumun kaygı düzeylerini nasıl etkilediğini incelemektir. Araştırma, 2004-2005 öğretim yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi OFMAE Bölümü Biyoloji Eğitimi A.B.D’na ve Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’ne devam eden öğrencileri kapsamaktadır. Bu araştırmanın evrenini toplam 273 öğrenci oluşturmaktadır. Ancak uygulanan anketlerin 264’ü geçerli sayılmıştır. Araştırmanın verileri, C.D. Spielberger ve arkadaşları tarafından İngilizce olarak geliştirilmiş ve Necla Öner ile Ayhan Le Compte (1998) tarafından Türkçe’ye adapte edilen “Kendini Değerlendirme Anketi” ve kaygı düzeyini etkileyebileceği düşünülen sekiz etmenden oluşan “Kişisel Bilgi Anketi” ile toplanmıştır. Elde edilen veriler düzenlenerek, bağımsız gruplar t-testi, varyans analizi ve Tukey HSD testi teknikleri kullanılarak istatistik analizlerden geçirilmiştir. Analiz sonucu, biyoloji öğrencilerinin kaygı düzeyinin sınıf, cinsiyet, okuldaki arkadaşlık ilişkileri ve anne-baba tutumu değişkenlerine göre değiştiği; fakülte, okuldaki başarı, çalışmak istediği meslek ve ekonomik durum değişkenlerine göre ise değişmediği gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims to find out how some factors such as class, university, gender, success at school, relationship among students, job perspectives, parents attitude and economic status do influence the students concern, for this survey we took the biology students. The study was conducted by using questionnaires with 273 participant biology student teachers in Education and Science Faculties at Dicle University. 264 of the 273 questionnaires were counted. The data was collected through the “self evaluation questionnaire” that was developed in English by C.D. Spielberg and adapted to Turkish by Necla Oner and Ayhan Le Compte (1998) and by the “personal information questionnaire” that included the eight items, which were considered to give correct results on concern level. The data was organized and statistically analyzed. The data analysis revealed that while biology student teachers’ concern level was effected by their class, gender, friendship at school and parent’s attitude, it was unaffected by their university, success at school, job perspective and economic status.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :