Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Belediye başkanlarının geçici olarak görevden uzaklaştırılması üzerine bir çalışma

Yazar kurumları :
Bilinmiyor1
Görüntülenme :
436
DOI :
Özet Türkçe :

1982 Anayasası yerel yönetimleri, il, belediye ya da köy halkının ortak ihtiyaçları karşılamak üzere kuruluş esasları yasada belirtilen ve karar organları, gene yasada gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri olarak tanımlamaktadır. Öte yandan yerel yönetimlerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatlarını kaybetmeleri konusundaki denetimin, ilke olarak yargı yolu ile olacağı belirtilmektedir. Bunun hemen arkasından ise, İçişleri Bakanı’na, yerel yönetim organlarını ya da üyelerini geçici bir önlem olarak görevden uzaklaştırabilme yetkisi verilmektedir. Görevden uzaklaştırma çağın hukuk anlayışı ile ve özlenen demokratik sistemle çelişmektedir. Seçme ve seçilme yeterliliğini yok eden bir hükümlülük kararı bulunmuyorsa, işlenen suçların özelliği belediye başkanlarının görevini devam etmelerinde sakıncalı görünüyorsa, geçici önlem durumunda olan bu karar İçişleri Bakanı’na verilmemelidir. Buna karşın Bakanlığın görevi, belediye başkanlarının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını gerektiren nedenleri tespit ederek idari yargı organının bilgisine sunması olmalıdır.

Özet İngilizce :

The 1982 Constitution defines local governments established according to their special Law with their elected administrative bodies, as public juristic person to meet the common needs of provinces, municipalities and villages. Also the Law underlines that the way how the elected administrative bodies of local governments loss their role is principally controlled by judiciary. Beside this, however it is stressed that the Ministry of Interior is authorized to dismiss the local governments’ administrative bodies or their member as a temporary measure. Dismissal is contradictory with contemporary legal approach and democratic system. If there is not a decision for condemnation which eradicates the sufficiency for selection but if the peculiarity of the offence committed makes a mayor an undesirable person carrying on the duty, the power of dismissal as a temporary measure should not be given to the Ministry of Interior. The power and duty of the Ministry of Interior, here, should only be identifying the reasons for temporary dismissal of mayors and bringing the case to the notice of administrative courts.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :