Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel işletmesi işgörenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışları: istanbul’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu1, Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu2
Görüntülenme :
480
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study is to determine the organizational citizenship behavior of the employees at five-star hotels in Istanbul. To serve this aim, a questionnaire was administered to 336 employees at five star hotels in Istanbul. Data obtained were analyzed through SPPS. In order to determine the differences between the employees’ features and organizational citizenship behavior, independent sample t-test and ANOVA analyses were implemented and the results indicated that there are significant differences between the organizational citizenship behavior and the ages and the educational level. Besides, the results of the Bonferroni test conducted to compare the sub-dimensions of organizational citizenship behavior suggest that there are significant differences between the dimensions of conscientiousness, gentlemanliness and the other dimensions.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı, İstanbul’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otellerdeki işgörenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarını belirleyebilmektir. Bu amaçla söz konusu otellerde çalışan 336 işgörene anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırmaya katılanların özellikleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki farklılıkları belirlemeye yönelik yapılan t testi ve Anova analizi sonucunda; katılımcıların yaşları ve eğitim düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca katılımcıların örgütsel vatandaşlık davranışlarının alt boyutlarının karşılaştırılmasına yönelik gerçekleştirilen Bonferroni testi sonucunda vicdanlılık ve centilmenlik boyutları ile diğer boyutlar arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :