Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Logistik regresyon tekniği ile trafik kazalarını etkileyen risk faktörlerinin incelenmesi: sivas, kayseri, yozgat örneği

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü3
Görüntülenme :
563
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta 2000-2006 döneminde il sınırları içinde meydana gelen ölümcül ve yaralamalı trafik kazalarının analizi yapılmıştır. Bu amaçla her ilden yaklaşık 700'er adet olmak üzere toplam 2130'a yakın kaza tutanakları incelenmiştir. Kaza tutanaklarından elde edilen verilerin önce sıklık ve tanımlamalı istatistikleri çıkartılmış daha sonra il dikkate alınmayarak verilerin tamamı lojistik regresyon analizine tabi tutulmuştur. Trafik kazalarının sonucu yaralanmalı ve ölümlü şeklinde cevap değişkeni iki şıklı ele alınmıştır. Trafik kazalarında kusur sıralaması arttıkça bahis oranının arttığı, birinci araç ve ikinci araç sürücülerinin trafik kazası sonucunda ölümle bitmesi durumunda sürücü dışındaki yolcuların daha az öldüğü ve daha çok yaralandığı, bölünmemiş yolların bölünmüş yollara göre ölümle sonuçlanan trafik kazalarını arttırdığı ve en fazla kazalarını Kayseri ilinde olduğu diğer illere doğru log bahis oranının azaldığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

In this study, traffic accidents resulted in fatality and injury occurred within the city limits of Kayseri, Sivas and Yozgat during the time period 2000-2006 were analysed. In order to do this, approximately 2130 traffic accident reports examined where each city contributed nearly 700 reports to the examination. First of all, descriptive statistics of the data collected from traffic accident reports were calculated. Subsequently, without taking into account city variable, logistic regression analyses were applied to the whole data. In addition, the consequence of traffic accident variable was defined as dichotomous (injury-resulted and fatal accidents). In traffic accidents, it was found that when fault-order raised, the odds ratio increased. Moreover, if an accident resulted both drivers were death, it was indicated that the number of death passengers apart from drivers declined while the number of injured passengers went up. With regard to the effect of types of roads on accidents, the number of fatal accidents in single carriageways was found to be higher than in dual carriageways. Finally, by far the highest number of fatal accidents was seen in Kayseri and the log odds ratio went down through other cities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :