Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 56

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zurvanizm’in kuruluşu ve sasaniler dönemindeki etkileri

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi1
Görüntülenme :
429
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  makalede Antik  İran’da  bir  dönem  zaman  tanrısı  olarak  kabul  edilmiş  Zurvan incelenmiştir.  Düalizme  karşı  geliştirilmiş  Zurvanizm’de,  Zurvan,  Ahura  Mazda  ve Ehrimen’in yaratıcısı olarak kabul edilmiştir. Çalışmamızda Zurvan’ın tarihi, Zurvanist düşüncenin ortaya çıkışı ve Sasaniler dönemindeki etkisi araştırılmıştır. Sasaniler’in tarihten silinmesinden sonra Zurvanist düşünce zayıflamasına rağmen ileriki dönemlerde yazılmış  Zadsparam  ile  Ulema-yı  İslam  gibi  kitaplarda  bu  görüşler tekrar  işlenmiştir. Makalenin sonunda Zurvan’ın Ahura Mazda ve Ehrimen’i yaratmasını konu edinen mitos da incelenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this article, Zurvan, who was regarded as the god of time in Ancient Iran for some period,  is  studied.  In  Zurvanism,  which  was  developed  against  dualism,  Zurvan was recognised as the creator of Ahura Mazda and Ahriman. In our study, history of Zurvan, the emergence of Zurvanist thought and his effects in Sassanids period are investigated. Despite the weaking of the Zurvanist thoughts after the collapsing of Sassanids, these views  were  studied  in  books  like  Olema’yı  Islam  and Zadsparam  which  written  in subsequent periods. At the end of the article, the myth focusing on the creation of Ahura Mazda and Ahriman by Zurvan was studied.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :