Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 54

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vocabulary learning on move: an investigation of mobile assisted vocabulary learning effect over students’ success and attitude

Yazar kurumları :
Hacettepe University1, Erzincan University2
Görüntülenme :
421
DOI :
Özet Türkçe :

With the cutting-edge technology, teaching of foreign languages has started to be shaped in a different aspect: Computers, personal digital assistants (henceforth PDAs), mobile phones and the like have entered within the educational area. The reason behind this change is that there are approximately 1.5 billion people using mobile phones and a half billion people using personal computer (henceforth PC) around the world. This paper aims to find the effect of mobile assisted language learning over students’ success and attitude towards English language learning. Preparatory classes are chosen as the study group. During three weeks, SMS including target vocabularies have been sent to students’ phones. At the end of the application procedure, a post-test has been applied. The results show that students can learn in a much enjoyable and effective way via their mobile phones.

Özet İngilizce :

Gelişen teknoloji ile yabancı dil eğitimi yeni bir boyut kazanmıştır: Bilgisayarlar, küçük cep bilgisayarları, cep telefonları vb. cihazlar eğitimde bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır, çünkü günümüzde yaklaşık olarak 1.5 milyon kişi cep telefonu, 500 bin kişi de bilgisayar kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise, mobil destekli dil öğreniminin öğrencilerin İngilizce öğrenmedeki başarıları ve öğrenmeye karşı tutumlarını belirlemektir. Çalışma grubunu hazırlık sınıfı öğrencileri oluşturmaktadır. 3 haftalık uygulama süresince, İngilizce müfredatında yer alan kelimeler SMS yöntemi ile çalışma grubuna gönderilmiştir. Çalışma sonunda uygulanan ankete göre, öğrenciler cep telefonlarını kullanarak İngilizce kelimeleri daha etkili ve eğlenceli bir şekilde öğrenmişlerdir.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :