Cilt: 1 - Sayı : 2
A. Nihat Asya'nın Şiirlerinde Ölüm Kavramının Kullanımı Üzerine
Mehdi ERGÜZEL

12 7

Öz Bu incelemede; “ölüm” kavramı ve bu kavramın A. Nihat ASYA’nın bütün şiirlerindeki kullanım tarzları ele alınmıştır. Önce “ölüm” kavramının, Türkçenin tarihî metinlerden günümüze ve yaşayan Türk şivelerine göre durumu tanıtılmış, kavramın kelime ve grup hâlinde kullanılışları örneklendirilmiştir. Daha sonra bu kavram, ünlü şairin yedi şiir kitabı taranarak, cümlede geçiş tarzları ve anlam bilgisi mantığı içinde tasnif edilmiştir. Maksat, bir kavramın farklı metinlerde hangi çağrışımlarla kullanıldığı ve tematik bir incelemeye nasıl konu edileceğini tespittir. Netice olarak her kavramın o dil içinde bir mana dünyası vardır. Hiçbir kavram tek ve dar bir anlatım kalıbı içine kapanmaz. Bunu anlamanın en sağlıklı yolu da asözlü veya yazılı edebî metinleri incelemek, tasniflerden yorumlara gitmektir.
Anahtar Kelimeler: Ölüm kavramı, Türkçenin tarihinde ve bugünkü şivelerinde ölümle ilgili kelimeler, A. Nihat Asya'nın şiirlerinde ölüm kavramının çağrışımları, kavram incelemelerinin dildeki yeri
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Mehdi ERGÜZEL