Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı : 2 Sayfalar 213 - 236 2018-07-30
Key of Sustainable Competition: Industrial Design
SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABETİN ANAHTARI: ENDÜSTRİYEL TASARIM
Burkay ERGÖREN,Taner AŞÇI,Adnan AKKURT
14 261

Anahtar Kelimeler

Aldebert, B., Dang, R. J. ve Longhi, C. (2011). Innovation In The Tourism Industry: The Case of Tourism@, Tourism Management, 32: 1204-1213.2. Bayülken, Y. (2012). Makine İmalat Sanayi Sektör Araştırması Oda Raporu, Ankamat Matbaacılık, Ankara.3. Dıaz, N., Choı S., Helu M., Chen Y., Jayanathan S., Yasuı Y., Kong D., Pavanaskar S., And Dornfeld D.(2010). ” Machine Tool Design and Operation Strategies for Green Manufacturing”, Proceedings of 4th CIRP International Conference on High Performance Cutting, October 2010, Gifu Japan.4. Hjalager, A. M. (2010). A Review of Innovation Research in Tourism, Tourism Management, 31: 1-12.5. Karaca, E. (2006). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 16:213-2306. Michael E.(2000). “Location, Competition, And Economic Development: Local Clusters In A Global Economy”. SAGE Journals,February 1 2000, Volume: 14 issue: 1, page(s): 15-34,Boston, USA.7. SAÜ,Sakarya Üniversitesi, https://www.content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/35898/30232/piy-08_konumlandırma.pp(E.T.10.02.2017)8. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (2016), T.C. Resmi Gazete, 29797, 10 Ağustos 2016.9. Türk Tasarım Danışma Konseyi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (2009), T.C. Resmi Gazete, 27338, 03 Eylül 2009.10. Türk Patent ve Marka Kurumu, http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/44E6C29B-A5FC-41F1-9B41-EEC3CBF2B7A3.pdf (E.T.10.03.2018).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 2018 Temmuz
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-4897-2381Yazar: Burkay ERGÖREN (Sorumlu Yazar)Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-4897-2381Yazar: Taner AŞÇI (Sorumlu Yazar)Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-4897-2381Yazar: Adnan AKKURT (Sorumlu Yazar)Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2018 Temmuz


Makalenin Yazarları
Burkay ERGÖREN
Taner AŞÇI
Adnan AKKURT