Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 58

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Perakendecilik sektöründe tüketicilerin algıladıkları riskler: süpermarketlerde bir uygulama

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
633
DOI :
Özet Türkçe :

Odak noktasını tüketicilerin oluşturduğu günümüz iş dünyasında firmaların amacı, ihtiyaç ve istekleri en yüksek düzeyde karşılamak ve pazarda başarılı olmaktır. Süpermarketlerin başarılı olabilmesi için ele alınması gereken faktörlerden birisi de müşterinin karşılaştığı risklerdir. Bu süreçte müşteri temel olarak performans riski, fiziksel risk, finansal risk, zaman kaybı riski, sosyal ve psikolojik risklerle karşı karşıyadır. Tüketicilerin algıladıkları risklerin satın alma karar süreci üzerindeki önemine dikkat çekmeyi amaçlayan bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tüketicilerin algıladıkları riskler hakkında teorik bilgilere yer verilmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünü oluşturan ikinci bölümde ise Kars merkez ilçede yaşayan süpermarket tüketicilerine uygulanan anket çalışmasıyla elde edilen veriler analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; tüketicilerin algıladıkları risklerden sosyal risk ve performans riskinin cinsiyete göre değiştiği, toplam risk ve finansal riskin alışveriş edilen markete göre istatistiksel olarak değiştiği bilgisine ulaşılmıştır. Zaman riskinin de alış veriş etme süresi yönünden anlamlı olarak değiştiği görülmüştür. Ayrıca risk türleri ile risk azaltma stratejileri arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In today’s work life which focused consumer, the aim of firms is providing the needs and demands at the highest level and be suceesful in market. When researching the the causes of successful supermarkets, it must be take form required factor is the risks which consumer faced. In this process the consumer has been faced to performance, physical, financial, lose time, social and psychological risks. This study, which is aiming at draw attention to the significance of the perceived risks of consumers in the process of purchasing decision, consists of two parts. In the first part, the theoritical informations regarding the perceived risks of consumers will be explained. The second part is related to the case study in which data gathered from the questionnaire related to supermarket consumers who lives in the central district in Kars were analyzed. According to results of the analysis; the social risk and performans risk varies statistically by sexuality; total risk and financial risk varies statistically by market in which shopping is made. In attidion, it was acquired that the time risk varies meaningfully by shopping duration. Finally, there is a positive relation between the sort of risks and the risk decreasing strategies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :