Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 54

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanli devleti’nde özel islam okullari (selanik)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi1
Görüntülenme :
590
DOI :
Özet Türkçe :

Selanik, farklı dini ve toplumsal birimleri bünyesinde barındıran, tarih sürecinde Osmanlı Devleti’ndeki fikir akımlarına öncülük eden, ‘Kâbe-i Hürriyet’ tanımlaması gibi birçok özelliği ile Osmanlı toplumsal ve idari yapısında büyük öneme sahiptir. Eğitim faaliyetleri açısından incelendiğinde ise yeni eğitim yöntemlerinin hayata geçirilmeye çalışıldığı bir şehirdir. 1880’lere gelindiğinde modern sayılabilecek birçok okul açılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Selanik’te açılmış olan özel İslam mektepleri incelenmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizine uygun olarak dönemin kaynakları taranarak hazırlanmıştır. Selanik şehrinin Osmanlı İmparatorluğu içerisinde Müslüman Türkler açısından özel öğretimde çok önemli bir yere sahip olduğu ve İstanbul’da bulunan birçok özel okulun açılmasına öncülük ettiği görülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Selanik had an important role in social and governmental structures of Ottoman Empire besides incorporating different religious and social units. The city was also a historical pioneer of doctrines in Ottoman Empire and named ‘Kabe-i Hürriyet’ (the center of freedom). Additionally, it was significant in terms of education as various new education techniques were put into practice in the city; especially in 1880s, many socalled ‘modern’ schools were opened. In this study, Private Islamic Schools opened in Selanik in the late Ottoman Empire Era are analyzed. The study has a qualitative design, and the era’s literature is reviewed in accordance with the document analysis. It is seen that Selanik had a very important place in Ottoman Empire in terms of Muslim Turks’ Private education, and Private Islamic schools in the city pioneered the opening of many Private Schools in İstanbul.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :