Cilt: 3 - Sayı : 1
Risk Toplumunda (Depremle) Yaşamak
Risk Toplumunda (Depremle) Yaşamak
Engin YILDIRIM

9 5

Öz Bu kitap tanıtım yazısını okumaya niyetlenenlerin muhtemelen ilk dikkatlerini çekecek şey, tanıtımını yapacağımız kitapların yeni olmadıklarıdır. Genelde usul yeni çıkan kitapları tanıtmaktır. Bizi bu kitapları tanıtmaya iten temel neden, akademik önemlerine rağmen bu kitapların henüz Türkçeye kazandırılmamış olmalarıdır. Özellikle Beck’in sonradan yayınladığı bazı kitaplar (örneğin, “Siyasallığın İcadı” 1999) Türkçeye çevrilirken, Beck’e uluslar arası sosyal bilim camiasında haklı bir ün kazandıran “Risk Toplumu” kitabı Almanca aslının yayınlanmasından 20 yıl geçmesine rağmen bildiğim kadarıyla henüz Türkçe’de yoktur. Bu durumun nedeni veya nedenleri ayrı bir çalışmanın konusu olmakla beraber, şunu yazmadan da geçemeyeceğim. Yayıncılar herhalde risklerle, tehlikelerle yaşamaya alışık bir toplum olduğumuzdan risk toplumu kuramıyla ilgili bir kitabın Türk okuyucusuna cazip gelmeyeceğini düşünmüş olmalılar!Yakın zamanlara kadar risk daha ziyade sigortacıların ve bilim adamlarının kullandığı teknik bir kavram olarak değerlendiriliyordu. Alman sosyal bilimci Ulrich Beck’in 1988’de yayınladığı “Risk Toplumu” kitabı riski temel bir sosyolojik kavram olarak yeniden canlandırdı. Beck’in kitabının 1992’de İngilizcesinin basılmasıyla risk toplumu önemli bir kuram olarak sosyal bilim sahnesinde yerini aldı.İncelememizin esas konusunu Beck’in Risk Toplumu adlı kitabı oluştururken, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu ve bu afet karşısında büyük can ve mal kayıpları yaşadığı gerçeğini de düşünerek deprem riskiyle ilgili olarak Robert A. Stallings’in Promoting Risk: Constructing the Earthquake Threat, çalışmasını da burada ele alacağız.
Anahtar Kelimeler:
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

BECK U. (1994), “The Reinvention of Politics: Towards a Theory of Reflexive Modernization”, Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order, Beck, U. A.Giddens ve S.Lash (der.), Cambridge: Polity, ss. 1-55.

GİDDENS, A. (2000), Elimizden Kaçıp Giden Dünya, çev. Osman Akınhay, İstanbul: Alfa.

LUPTON, Deborah, (1999), Risk, London: Routledge.

Engin YILDIRIM