Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 58

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mu’tezile’nin siyaset anlayışı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Öğretmen (MEB)1
Görüntülenme :
482
DOI :
Özet Türkçe :

Mu’tezile mezhebinin siyaset ile ilgili görüşleri genelde; yönetim ve yöneticinin gerekliliği, yönetimde “Kureyşi’lik” ayrıcalığı, yöneticinin sahip olması gereken nitelikler, “efdaliyyet” meselesi, yönetimin kaynağı ve yöneticinin göreve gelme şekli konularında yoğunlaşmıştır. Onların çoğunluğuna göre, devlet başkanı tayin etmek vaciptir. Bazılarına göre ise, devlet başkanı her zaman gerekli değildir. Bunlara göre, ümmetin kendiliğinden doğru yolu tutması ve adaletin tam olarak tecelli etmesi durumlarında, devlet başkanına ihtiyaç yoktur. Mu’tezile, Hilâfetin Kureyşîliği’ni prensip olarak reddetmekle birlikte, uygulamada Kureyşî’lik gerçekliğini kabul etmiş görünmektedir. Onlara göre imâm olacak kişi; Kitap ve Sünnet’i bilmeli, siyaset bilgisine sahip ve âdil olmalıdır. Mu’tezile’nin en çok üzerinde durduğu kavramlar “efdal” ve “mefdul” kavramlarıdır. Dört Halife devri ve onların uygulamaları, neredeyse bütün Mu’tezilî’ler tarafından onaylanmıştır. Ayrıca onlar; imâmete, ümmetin seçimi ile gelinir ve bunun delili de, icma’dır, der. Biz bu çalışmamızda Mu’tezile’nin siyaset anlayışını ortaya koyduk. Onlar siyaseti bir takım kriterler dahilinde ve bazı dengeleri gözeterek ele almıştır. Ayrıca, bu konuda, mezhep içerisinde bir çeşitliliğin bulunduğu ve bunun bir çatışmaya dönüşmediğini de müşahede edilmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Mutazila sect’s views on politics in general, the management and the necessity of the administrator, the administration “The Quraysh” privilege, the administrator must have the qualifications, “superiority” a matter of coming to office manager form of government resources and subjects. The majority of them, according to them is necessary to appoint the head of state. According to some, however, the head of state is not always necessary. According to them, the right way to keep the ummah and the proper administration of justice manifested itself in case, there is no need for the president. Mutazila, rejecting The Caliphate from Quraysh in principle, the practice seems to have accepted the reality of being from Quraysh. According to them, the person to be imam; should know that the Quran and the Sunnah, political knowledge, and must be fair. Mutazila most emphasized concepts “preferable” and “unpreferable” considerations. Era of the Four Caliphs and their applications have been approved by almost all Mutazila. Also they have, the imamate, and this is evident in the Ummah is reached with the selection, the consensus, he says. Mutazila this study, we have demonstrated the concept of politics. They are some of the politics and the balance within a team taking into consideration the criteria taken into consideration. In addition, for that matter, where sectarian diversity within and it is observed to have hardened into a confrontation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :