Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 54

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise biyoloji derslerinde öğrenme stillerine dayali öğretim etkinliklerinin öğrenci erişi ve tutumlarina etkisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü1, Atatürk Üniversitesi K. K. Eğitim Fakültesi2, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi3
Görüntülenme :
443
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada lise biyoloji dersinde, öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrencilerin erişi ve tutumlarına etkisi incelenmiştir. Araştırma lise 1. sınıfa giden öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırmada kontrol gruplu deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada, deney grubunda dört öğrenme stiline dayalı etkinlikler, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim uygulanmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasında başarı düzeylerini belirlemede araştırmacı tarafından hazırlanmış 20 sorudan oluşan Biyoloji Dersi Başarı Testi ve Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde bağımsız t-testi ile analizler yapılmıştır. Araştırma sonuçları, liselerde biyoloji öğretiminde başarıyı arttırmada öğrenme stillerine dayalı öğretimin, geleneksel öğretim yöntemlerinden daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

There are many learning style models which deal with learning styles. In this study, learning style models are explained and in high school biology class, students’ access to teaching activities based on learning styles and their effects on students’ attitude are observed. Research is carried out with high school first grade students. Experimental method with control group is used. In the research, with experimental group, activities based on four learning styles, and with control group traditional teaching were applied. In the research, for the collection of data, a 20 question Biology Class Achievement Test and Attitude Scale for Biology Class prepared by researcher, were applied. Independent t-tests and analyses are applied to the acquired data. Research results show that in order to increase success in high school biology classes, teaching based on learning styles is more effective than traditional teaching methods.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :