Cilt: 2 - Sayı : 2
Mondros Mütarekesi Sonrasında İngiltere'nin Kürt Politikası ve Van Valisi Haydar Bey
Mustafs SARI,Haluk SELVİ

9 5

Öz 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşına kadar İngiltere Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün korunması politikasını takip etmişti. Bu savaştan sonra artık bizzat kendisi Osmanlı Devleti’nin parçalamaya çalışmıştı. Bu amaçla Birinci Dünya Savaşı’nda Irak’a taarruzda bulunmuş, Musul ve civarını Mondros’tan sonra işgal etmişti. Bu işgallerini genişlertirken yerel unsurlardan özellikle Kürtleri kullanmak istemişti. İngiltere özellikle üç Kürt lideri üzerinden emellerini gerçekleştirmeyi amaçlamaktaydı. Şeyh Mahmud, Seyyid Taha, Simko İsmail Ağa. İngilizler bu liderlere bağımsızlık, para, rütbe vaat ederek Kürtleri kendi taraflarına çekmeye çalışmışlardı. İngilizlerin bu planlarını gerçekleştirmeleri çok kolay olmayacaktı. Çünkü Van Valisi Haydar Bey bütün aşiret liderleriyle irtibata geçmiş ve onları Türk tarafına çekmeyi başarmıştı.
Anahtar Kelimeler: İngiliz dış politikası, Kürtler, Van Valisi Haydar Bey
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Mustafs SARI,Haluk SELVİ