Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 56

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kiraat ilminin akademik serencami -araştirma mantiği ve biçimi üzerine-

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
433
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde akademik faaliyetler Osmanlının son dönemlerinde kurulan Daru’l-Funun ile başlamaktadır. Dini ilimler alanındaki çalışmalar ise Daru’l-Funun’a bağlı kurulan İlahiyat fakültesiyle başlamakta ve Cumhuriyetten sonra kurulan çok sayıda ilahiyat fakültesiyle devam etmektedir. İlahiyat bünyesindeki akademik çalışma alanlarından birisi de kıraat bilimidir. Bu çalışma, ülkemizde kıraat biliminin akademik sürecini ele almaktadır.  Bu  bağlamda,  öncelikle kıraat  bilimi  tarihi  oluşum,  gelişim,  açılım,  daralma  ve yeni dönem olmak üzere beş dönemde ele alınmakta ve her dönem kendi içinde değerlendirilmektedir. Böylece her dönemin kıraat tarihi açısından öne çıkan hususiyetleri ve önemli çalışmaları ortaya konmaktadır. Daha sonra Batı tarzı üniversitelerin açılmasıyla birlikte yeni dönemde ortaya çıkan akademik perspektifin kıraat ilmine nasıl yansıdığı ve günümüze kadar hangi tür çalışmaların yapıldığı eleştirel bir bakış açısıyla tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Özet İngilizce :

In our Country, academic activities begin with Dar al-Funun was established at the last periods of the Ottoman Empire. The studies in the field of religious sciences also begin with Faculty of divinity was established due to Dar al-Funun and continue with many theological faculties was founded after republican period. One of the academic study  fields  within  the  scope  of  theology  is  Qiraat  (Qur’an Recitation). This  study examines the process of the academic science of the Qiraat in our country. In this regard, Qiraat primarily is dealt five periods as a historical formation, development, expansion, contraction and a new era and each term is assessed in itself, so that the outstanding traits of each period and its important works set out in the history of Qur’an Recitation. Then, with the opening of Western-style universities, the academic perspective which is emerged in the new era is still being determined critically that how was reflected in Qiraat and what type of work was done.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :