Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 58

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretimde yöneltme yönergesi uygulamalarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniv. K.Karabekir Eğitim Fak.1, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bil. Enstitüsü2
Görüntülenme :
571
DOI :
Özet Türkçe :

İlköğretimde yöneltme yönergesi uygulamalarının amacı 8. sınıfı bitiren öğrencilerin ilgi, yetenek ve niteliklerine göre uygun akademik eğitime, meslekî ve teknik eğitime veya güzel sanatlar eğitimine yönelmelerine yardımcı olmaktır. Yöneltme etkinlikleri sayesinde öğrenciler ilgi ve yeteneklerini geliştirerek alanlara ve mesleklere hazırlanma fırsatı bulmaları beklenir. Bu çalışmada 2003-2004 eğitim-öğretim yılında okullarda uygulanmaya başlanan “İlköğretimde Yöneltme Yönergesi” uygulamalarını ortaokul öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesine çalışılmıştır. Bu amaçla Erzurum il merkezindeki 10 şube rehber öğretmeni ve 10 rehber öğretmenin görüşlerine başvurulmuştur. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır ve elde edilen bulgular nitel veri analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre ilköğretimde yöneltme yönergesi uygulamasının amacına yönelik etkili biçimde uygulanamadığı ve bir takım eksiklikler ve aksaklıklar olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of orientation guideline practices in primary education is to help students graduated from 8th grade tend to academic education, vocational and technical education or fine arts education in accordance with their interests, abilities, and qualifications. It is expected that students have the opportunity to prepare the fields and occupations by developing their interests and abilities through orientation activities. In this study, the practices of primary education orientation guidelines which was launched at schools in 2003-2004 academic year in accordance with the opinions of secondary school teachers. For this purpose, it has been consulted to 20 teachers’ views in the province of Erzurum. Qualitative research methods were used in this study and the findings obtained were analyzed by qualitative methods of data analysis. According to results of the study, it has been identified that the practice of orientation guideline in primary education has not been implemented effectively for its purpose and there has been a number of shortcomings and deficiencies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :